Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-0089/2007Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-0089/2007

Υδροφθοριοπυριτικό οξύ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0089/07
υποβολή: Kathy Sinnott (IND/DEM)
προς την Επιτροπή

Το υδροφθοριοπυριτικό οξύ, το οποίο χρησιμοποιείται στο πόσιμο νερό της Ιρλανδίας, είναι μια πολύ ασταθής και τοξική ρυπογόνα ουσία που είναι ακατάλληλη για κατάποση από τον άνθρωπο, από τα ζώα ή τις υδρόβιες μορφές ζωής. Το υδροφθοριοπυριτικό οξύ δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στα τρόφιμα, στα συμπληρώματα διατροφής ή τα πρόσθετα τροφίμων. Ούτε είναι αδειοδοτημένο φαρμακευτικό προϊόν. Το υδροφθοριοπυριτικό οξύ είναι ευρέως διαδεδομένο στα τρόφιμα και τα ποτά στην Ιρλανδία, καθώς παρασκευάζονται από το φθοριωμένο νερό της περιοχής. Κανένα από αυτά τα προϊόντα δεν φέρει σήμανση ότι περιέχει φθοριοπυριτικό οξύ.

Το φθόριο είναι σωρευτικό δηλητήριο και οι επιπλοκές από τη χρόνια έκθεση στο φθοριοπυριτικό οξύ στην υγεία του πληθυσμού δεν έχουν διερευνηθεί ούτε από την Επιτροπή ούτε από την ιρλανδική κυβέρνηση, παρά την ανησυχητική αύξηση των δηλητηριάσεων από φθόριο στην Ιρλανδία. Περίπου τρία εκατομμύρια άνθρωποι στην Ιρλανδία εκτίθενται καθημερινά σε αυτήν τη μη ελεγμένη και παράνομη ρυπογόνα ουσία και ωστόσο δεν διαθέτουν τα μέσα να διαπιστώσουν το ποσοστό της έκθεσής τους επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται στη σήμανση των τροφίμων και των ποτών τι ποσοστό φθορίου περιέχουν ή σε ποια μορφή περιέχεται, όπως απαιτείται. Αυτό που συνήθως μελετάται στις έρευνες σχετικά με το φθόριο είναι οι πιο σταθερές και λιγότερο τοξικές μορφές του, όπως το φθοριούχο νάτριο, το οποίο βρίσκεται στην οδοντόκρεμα. Εντούτοις, αυτή η τοξική μορφή του φθορίου δεν μελετάται στις έρευνες σχετικά με το φθόριο.

Η EFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων) μου επιβεβαίωσε, στις 24 Νοεμβρίου 2006, ότι δεν έχει εξετάσει το ζήτημα του υδροφθοριοπυριτικού οξέος μέχρι σήμερα επειδή η EFSA δεν είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της επεξεργασίας του πόσιμου νερού, καθώς το νερό του συστήματος υδροδότησης δεν εμπίπτει στο πεδίο της αρμοδιότητάς της.

Μου προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι το υδροφθοριοπυριτικό οξύ, το οποίο πίνουν οι πολίτες της εκλογικής μου περιφέρειας, δεν περιλαμβάνεται σε καμία μελέτη της EFSA και για το ότι δεν πραγματοποιείται καν βασική μελέτη ασφάλειας. Οι πληροφορίες σχετικά με το φθόριο από τις επιτροπές της EFSA δεν αφορούν κανένα από τα ανησυχητικά ζητήματα που προκύπτουν από το υδροφθοριοπυριτικό οξύ.

Η EFSA πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για την έρευνα τυχόν ζητημάτων ασφάλειας που προκύπτουν από την κατάποση προσθετικών νερού ως συστατικών τροφίμων εντός της ΕΕ, ένα από τα οποία –η κατάποση υδροφθοριοπυριτικού οξέος στο πόσιμο νερό στην Ιρλανδία– προκαλεί γενική ανησυχία.

Συμμερίζεται η Επιτροπή την άποψη ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί μελέτη σχετικά με το υδροφθοριοπυριτικό οξύ στο πόσιμο νερό; Συμμερίζεται η Επιτροπή την άποψη ότι πρέπει να απαγορευθεί η χρήση του υδροφθοριοπυριτικού οξέος στο πόσιμο νερό της Ιρλανδίας;

ΕΕ C 293, 05/12/2007