Parlamentin kysymys - E-0089/2007Parlamentin kysymys
E-0089/2007

Vetyfluoripiihappo

KIRJALLINEN KYSYMYS E-0089/07
esittäjä(t): Kathy Sinnott (IND/DEM)
komissiolle

Vetyfluoripiihappo, jota käytetään juomavedessä Irlannissa, on hyvin epävakaa ja erittäin myrkyllinen saastuttava aine, jota ihmisten, eläinten tai vedessä olevien eliöiden ei ole soveliasta nauttia. Vetyfluoripiihappo ei ole sallittu elintarvike, ravintolisä tai elintarvikelisäaine. Se ei ole myöskään hyväksytty lääke. Vetyfluoripiihappoa käytetään laajalti ruoassa ja juomissa Irlannissa, koska elintarvikkeet valmistetaan fluorattuun kaupunkiveteen. Yhteenkään näistä tuotteista ei ole merkitty, että ne sisältävät fluoripiihappoa.

Fluoridi on elimistöön kerääntyvä myrkky, eivätkä komissio tai Irlannin hallitus ole tutkineet fluoripiihapon pitkäaikaisen altistumisen vaikutuksia väestöön siitä huolimatta, että fluoridimyrkytykset ovat lisääntyneet huolestuttavasti Irlannissa. Noin kolme miljoonaa ihmistä Irlannissa altistuu päivittäin tälle tutkimattomalle ja laittomalle saastuttavalle aineelle, ja siitä huolimatta heillä ei ole keinoja todeta, miten suurille määrille he ovat altistuneet, koska vaatimusten mukaan ruoan ja juoman merkinnöissä ei ole pakollista ilmoittaa, paljonko fluoria tuote sisältää tai missä muodossa se on. Fluoridia koskevassa tutkimuksessa pyritään yleensä selvittämään, missä muodossa aine on entistä pysyvämpää ja vähemmän myrkyllistä, kuten natriumfluoridi, jota käytetään hammastahnassa. Fluoriditutkimuksessa ei kuitenkaan tutkita tätä toksista fluoridin muotoa.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) vahvisti minulle 24. marraskuuta 2006, että se ei ole pohtinut vetyfluoripiihappoon liittyvää kysymystä tähän mennessä, koska EFSA ei ole vastuussa juomaveden käsittelyn vaikutusten arvioinnista siksi, että vesihuoltojärjestelmien vesi ei kuulu sen toimialaan.

Olen huolissani siitä, että vetyfluoripiihappoa, jota vaalipiirini asukkaat saavat juomavedestä, ei ole sisällytetty yhteenkään EFSA:n tutkimukseen tai että siitä ei tehdä edes perustutkimusta. EFSA:n paneeleiden tuottamassa fluoridia koskevassa informaatiossa ei käsitellä yhtään vetyfluoripiihaposta johtuvaa huolestuttavaa asiaa.

EFSA:n on otettava vastuu kaikkien turvallisuuskysymysten valvonnasta asioissa, jotka koskevat veden lisäaineiden nauttimista ruoan ainesosana EU:n alueella ja joista yksi – vetyfluoripiihapon nauttiminen juomavedessä Irlannissa – aiheuttaa laajaa huolestuneisuutta.

Onko komissio samaa mieltä siitä, että olisi tehtävä tutkimus juomaveden sisältämästä vetyfluoripiihaposta? Onko komissio samaa mieltä siitä, että vetyfluoripiihapon käyttäminen juomavedessä Irlannissa olisi kiellettävä?

EYVL C 293, 05/12/2007