Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 36kWORD 15k
15 februari 2007
E-0651/07
SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0651/07
van Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) , Margrete Auken (Verts/ALE) , Bairbre de Brún (GUE/NGL) , Roberto Musacchio (GUE/NGL) , Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) en Adamos Adamou (GUE/NGL)
aan de Commissie

 Betreft: Herziening van artikel 24 van de Griekse grondwet
 Schriftelijk antwoord 

De Griekse regering heeft de herziening aangekondigd van artikel 24 van de Grondwet, dat betrekking heeft op de verplichting om de bossen en het natuurlijk milieu te beschermen. Met deze herziening moet de definitie van een bos strikter worden, en het gevolg hiervan is dat uitgestrekte bosgebieden niet langer als dusdanig zullen worden erkend, hun bijzondere bescherming die de bosgebieden in het huidige grondwettelijk kader genieten, verliezen en kunnen worden vernietigd en verkaveld. De verenigingen van milieudeskundigen, bosbouwkundigen, de milieuorganisaties en de belangrijkste advocaten- en magistratenverenigingen hebben zich als één man tegen de herziening van dit artikel verzet. De herziening van de grondwet valt onder de exclusieve bevoegdheid van de lidstaten. Maar het beheer, het behoud en de duurzame ontwikkeling van de bossen vormen een aspect van cruciaal belang in het bestaande communautair beleid.

De volgende aspecten dienen in overweging te worden genomen: de groeiende schaarste aan bosgebieden in de Griekse natuur (steeds meer bosbranden); de chaos die al heerst in Griekenland op het gebied van stadsplanning en woningbouw (onvoltooid kadaster); de kostbare ecosystemen die de bossen vormen met hun fauna en flora en die van groot belang zijn voor het behoud van de zeldzame mediterrane biodiversiteit, waarvan het behoud een van de doelstellingen van de Commissie is; de vroegere verklaring van de Commissie dat de lidstaten zich moeten onthouden van elk optreden dat een verslechtering van de toestand van de bossen op hun grondgebied zou kunnen veroorzaken.

Vindt de Commissie in het licht hiervan dat de wijziging van artikel 24 van de Grondwet in overeenstemming is met het bestaande beleid en de wetgeving van de EU? Vindt zij dat de inkrimping van de milieubescherming die hier wordt nagestreefd, afwijkt van de beginselen van duurzame ontwikkeling en een schending vormt van de communautaire en internationale verplichtingen die Griekenland is aangegaan?

Oorspronkelijke taal van de vraag: ELPB C 293 van 05/12/2007
Juridische mededeling - Privacybeleid