Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

Parliamentary questions
PDF 25kWORD 30k
3 August 2007
E-4080/07
WRITTEN QUESTION E-4080/07
by Bairbre de Brún (GUE/NGL)
to the Commission

 Subject: The IATE database
 Answer in writing 

A considerable number of titles related to European bodies and institutions are not available in Irish on the IATE database. Which institution is responsible for terminology?

What has the Commission done to date to ensure that there is an agreed convention in place with regard to terms used in the European institutions?

CEIST SCRÍOFA E-4080/07

curtha ag Bairbre de Brún (GUE/NGL) ar an gCoimisiún

(3 Lúnasa 2007)

Ábhar: Bunachar sonraí IATE

Tá roinnt mhaith teideal a bhaineann le comhlachtaí agus institiúidí Eorpacha nach bhfuil ar fáil ar bhunachar sonraí IATE trí mheán na Gaeilge. Cén institiúid atá freagrach as an téarmaíocht?

Cad é a rinne an Coimisiún go dtí seo le cinntiú go bhfuil coinbhinsiún comhaontaithe ann ó thaobh téarmaí a úsáidtear in institiúidí na hEorpa?

 OJ C 191, 29/07/2008
Legal notice - Privacy policy