Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 27kWORD 25k
27. september 2007
E-4644/07
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-4644/07
af Umberto Pirilli (UEN)
til Kommissionen

 Om: Optagelsesprøver til det læge‑ og tandlægevidenskabelige fakultet i Italien
 Skriftlig besvarelse 

Under henvisning til at der er adgangsbegrænsning til optagelsen på det læge‑ og tandlægevidenskabelige fakultet i Italien, og at ministeren for forskning og højere uddannelse er direkte ansvarlig for udvælgelsesproceduren;

under henvisning til at minister Fabio Mussi i stedet for at anstille undersøgelser af sine medarbejderes ansvar har beskyldt universiteterne i Syditalien for snyd, nemlig universiteterne i Bari, Catanzano og Messina, idet han dog har udeladt universiteterne i Milano, Bologna, Genova, Parma, Rom, Chieti etc.;

under henvisning til at den nævnte minister endvidere har anmodet statsadvokaten i Messina om at kontrollere resultaternes overensstemmelse, idet han begrunder sin snedige anmodning med, at man ville have opnået bedre resultater på universitetet i Messina, og at det således er der, man finder de mest begavede personer;

under henvisning til at det i Lissabon-strategien fastsættes, at den enkelte medlemsstat bl.a. skal investere mindst 2 % af sit BNP i forskning senest i 2010 sammenlignet med kun 1 % for tiden i Italien;

bedes Kommissionen sige:

1. om den pågældende minister har overtrådt de grundlæggende principper i fællesskabslovgivningen ved at skabe betingelser, der fremmer krænkelse af retten til fortrolighed, til lighed og til privatlivets fred, for slet ikke at tale om forskelsbehandling af Syd til fordel for Nord, samt af de mest begavede personer på bekostning af de anbefalede personer?
2. om den ikke mener, at Fabio Mussis initiativ til at retsforfølge studerende ikke i virkeligheden skal skjule, at den nævnte minister har til hensigt at beskytte sine medarbejdere ved at fritage dem for ethvert ansvar?
3. om den ikke mener, at Prodi‑regeringen skal opfordres til at opfylde de forpligtelser, den indgik i Lissabon i 2000, ved i det kommende finansår at afsætte 2 % af BNP til forskning for således at sætte gang i et nyt opsving i Italien?

Forespørgslens originalsprog: ITEFT C 191 af 29/07/2008
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik