Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 32kWORD 29k
27 Σεπτεμβρίου 2007
E-4644/07
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-4644/07
υποβολή: Umberto Pirilli (UEN)
προς την Επιτροπή

 Θέμα: Εξετάσεις για την εισαγωγή στις ιατρικές και οδοντιατρικές σχολές στην Ιταλία
 Γραπτή απάντηση 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ιταλία ο αριθμός των εισακτέων στις ιατρικές και οδοντιατρικές σχολές είναι κλειστός και ότι το υπουργείο Έρευνας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι άμεσα υπεύθυνο για τη διαδικασία επιλογής,

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υπουργός κ. Mussi, αντί να ερευνήσει τις ευθύνες των συνεργατών του, κατηγόρησε για απάτη τα πανεπιστήμια του Νότου της Ιταλίας, και συγκεκριμένα αυτά του Μπάρι, του Catanzano και της Μεσσίνας, παραλείποντας ωστόσο τα πανεπιστήμια του Μιλάνου, της Μπολόνια, της Γένοβα, της Πάρμα, της Ρώμης, του Chieti κ.λπ.,

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν λόγω υπουργός έχει επίσης ζητήσει από τον εισαγγελέα της Δημοκρατίας της Μεσσίνας να ελέγξει την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων, αιτιολογώντας το πονηρό αίτημά του αναρωτώμενος εάν είναι σύμπτωση το γεγονός ότι σημειώθηκαν τα καλύτερα αποτελέσματα στο Πανεπιστήμιο της Μεσσίνας και πώς είναι δυνατόν να συγκεντρώθηκαν οι ευφυέστεροι υποψήφιοι εκεί, και

λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της Λισαβόνας προβλέπει ότι κάθε κράτος μέλος οφείλει, μεταξύ άλλων, να αυξήσει έως το 2010 στο 2 % του ΑεγχΠ του τις επενδύσεις στην έρευνα, ενώ σήμερα η Ιταλία διαθέτει μόνο 1 %,

θα μπορούσε να απαντήσει η Επιτροπή στις εξής ερωτήσεις;

1. Παραβίασε ο εν λόγω υπουργός τις θεμελιώδεις αρχές του κοινοτικού δικαίου δημιουργώντας συνθήκες που ευνοούν την παραβίαση του δικαιώματος στην εμπιστευτικότητα, στην ισότητα και στο απόρρητο, πέρα από τις διακρίσεις σε βάρος του Νότου προς όφελος του Βορρά, καθώς και σε βάρος των ευφυέστερων υποψηφίων προς όφελος των υποψηφίων που φέρουν συστάσεις;

2. Δεν εκτιμά ότι η πρωτοβουλία του υπουργού κ. Mussi να κινήσει ποινικές διαδικασίες κατά των σπουδαστών είναι στην πραγματικότητα μια απόπειρα απόκρυψης της βούλησής του να προστατεύσει τους συνεργάτες του, απαλλάσσοντάς τους από κάθε ευθύνη;

3. Δεν κρίνει σκόπιμο να καλέσει την κυβέρνηση του κ. Prodi να σεβαστεί τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στη Λισαβόνα το 2000, διαθέτοντας, κατά τη διάρκεια του επόμενου οικονομικού έτους, το 2 % του ΑΕγχΠ στην έρευνα, ώστε να δοθεί κατά τον τρόπο αυτόν μια νέα ώθηση στην Ιταλία;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ITΕΕ C 191, 29/07/2008
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου