Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 26kWORD 29k
27. syyskuuta 2007
E-4644/07
KIRJALLINEN KYSYMYS E-4644/07
esittäjä(t): Umberto Pirilli (UEN)
komissiolle

 Aihe: Lääke- ja hammaslääketieteellisten tiedekuntien pääsykokeet Italiassa
 Kirjallinen vastaus 

Italiassa lääke- ja hammaslääketieteellisissä tiedekunnissa sovelletaan pääsykiintiötä, ja valintamenettelystä huolehtii suoraan tutkimuksesta ja yliopistoista vastaava ministeriö.

Viimeisimmistä pääsykokeista kehkeytyi skandaali (http://studenti.it/medicina/articoli/segnalazioni_quizmedicina.php).

Ministeri Mussi ei ole selvittänyt avustajiensa vastuuta vaan syyttänyt vilpistä Etelä-Italian yliopistoja eli Barin, Catanzaron ja Messinan yliopistoja ja jätti muun muassa mainitsematta Milanon, Bolognan, Genovan, Parman, Rooman ja Chietin yliopistot.

Ministeri Mussi on lisäksi pyytänyt Messinan virallista syyttäjää tarkistamaan tulosten paikkansapitävyyden ja perustellut outoa pyyntöään väittäen, että parhaat tulokset olisi saatu Messinan yliopistossa ja että näin ollen juuri tässä yliopistossa olisi paras opiskelija-aines.

Lissabonin strategiassa määrätään, että kunkin jäsenvaltion on muun muassa investoitava tutkimukseen vähintään 2 prosenttia bruttokansantuotteestaan vuoteen 2010 mennessä, kun Italiassa tutkimukseen investoidaan tällä hetkellä ainoastaan 1 prosentti bruttokansantuotteesta.

Pyydän komissiolta vastausta seuraaviin kysymyksiin.

1. Onko edellä mainittu ministeri rikkonut yhteisön oikeuden perusperiaatteita luomalla otolliset olosuhteet rikkoa oikeutta asioiden luottamukselliseen käsittelyyn, yhdenvertaiseen kohteluun ja salassapitoon, puhumattakaan siitä, että Etelä-Italiaa on syrjitty Pohjois-Italian hyväksi sekä parasta opiskelija-ainesta ”suojattien” hyväksi?

2. Eikö komissio katso, että ministeri Mussi pyrkii haastamalla opiskelijat rikostuomioistuimeen todellisuudessa peittämään aikomuksensa suojella avustajiaan ja vapauttamaan heidät kaikesta vastuusta?

3. Eikö komissio katso aiheelliseksi pyytää Prodin hallitusta noudattamaan Lissabonissa vuonna 2000 tehtyjä sitoumuksia myöntämällä seuraavana varainhoitovuonna 2 prosenttia bruttokansantuotteesta tutkimukseen kehityksen nopeuttamiseksi Italiassa?

Kysymyksen alkukieli: ITEYVL C 191, 29/07/2008
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö