Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 26kWORD 26k
27 september 2007
E-4644/07
SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4644/07
van Umberto Pirilli (UEN)
aan de Commissie

 Betreft: Toelatingsexamens tot de faculteit van medicijnen en ontologie in Italië
 Schriftelijk antwoord 

Kan de Commissie,

overwegende dat in Italië de toelating tot de faculteit van medicijnen en ontologie gebonden is aan een numerus fixus en dat het ministerie van Onderzoek en van Hoger onderwijs rechtstreeks belast is met de selectieprocedure,

overwegende dat minister Mussi, in plaats van onderzoek te doen naar de verantwoordelijkheid van zijn medewerkers, de universiteiten in het zuiden van Italië van bedrog heeft beschuldigd, te weten die van Bari, Catanzano en Messina, zonder evenwel die van Milaan, Bologna, Genua, Parma, Rome, Chieti enzovoort te vermelden,

overwegende dat deze minister het openbaar ministerie in Messina bovendien heeft verzocht de conformiteit van de resultaten te verifiëren, waarbij hij zijn sluwe verzoek motiveerde door te stellen dat de beste resultaten aan de Universiteit van Messina zouden zijn behaald en dat daar dus de meest briljante individuen te vinden zouden zijn;

overwegende dat in de Lissabonstrategie is bepaald dat elke lidstaat onder meer is gehouden om tussen nu en 2010 ten minste 2 procent van zijn BBP te investeren in onderzoek, en dat die investeringen in Italië op dit moment slechts 1 procent bedragen;

mededelen:

1. of de betrokken minister de fundamentele beginselen van het Gemeenschapsrecht heeft geschonden door omstandigheden te scheppen die de schending van het recht op vertrouwelijkheid, gelijkheid en geheimhouding in de hand werken, om maar te zwijgen van de discriminatie jegens het zuiden ten gunste van het noorden, alsmede jegens degenen die de besten zijn ten gunste van degenen die zijn aanbevolen?
2. of zij niet meent dat het initiatief van minister Mussi om studenten strafrechtelijk te vervolgen in werkelijkheid de intentie van deze minister verheelt om zijn medewerkers te beschermen door hen van elke verantwoordelijkheid te ontslaan?
3. of zij het geen goede zaak acht de regering-Prodi te verzoeken de verplichtingen die in 2000 in Lissabon zijn aangegaan, te respecteren, door tijdens de volgende exercitie 2 procent van het BBP aan onderzoek te wijden, teneinde Italië op die manier weer tot ontwikkeling te brengen?

Oorspronkelijke taal van de vraag: ITPB C 191 van 29/07/2008
Juridische mededeling - Privacybeleid