Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 25kWORD 25k
27 september 2007
E-4644/07
SKRIFTLIG FRÅGA E-4644/07
från Umberto Pirilli (UEN)
till kommissionen

 Angående: Inträdesprov till medicinsk och odontologisk utbildning i Italien
 Skriftligt svar 

I Italien tillämpas kvotering vid antagningen till medicinsk och odontologiskt utbildning och ministern för forskning och högre utbildning är direkt ansvarig för urvalsförfarandet.

I stället för att undersöka sina medarbetares ansvar har utbildningsminister Mussi anklagat universiteten i södra Italien, det vill säga universiteten i Bari, Catanzano och Messina, för fusk utan att nämna bland annat universitetet i Milano, Bologna, Genua, Parma, Rom och Chieti.

Ministern har bland annat gett åklagaren i republiken Messina i uppdrag att kontrollera om resultaten stämmer, och motiverar sin förslagna begäran med argumentet att de bästa resultaten skulle ha uppnåtts vid universitetet i Messina och att det följaktligen är där som man kommer att finna de mest framstående individerna.

I Lissabonstrategin föreskrivs bland annat att varje medlemsstat senast 2010 skall avsätta minst två procent av sin BNP till forskning, vilket kan jämföras med en procent för närvarande i Italien.

Kan kommissionen mot bakgrund av ovanstående svara på följande:

1. Har denna minister brutit mot gemenskapsrättens grundprinciper genom att uppställa villkor som är ägnade att leda till brott med rätten till konfidentialitet, likabehandling och sekretess, för att inte tala om diskrimineringen av Syditalien till förmån för Norditalien liksom av de mest framstående individerna till förmån för de rekommenderade individerna?
2. Anser inte kommissionen att syftet med utbildningsminister Mussis initiativ att vidta rättsliga åtgärder mot studerande i själva verket är att skydda sina medarbetare genom att befria dem från allt ansvar?
3. Borde inte kommissionen anmoda Prodiregeringen att respektera sina åtaganden i Lissabon 2000 om att under kommande budgetår avsätta två procent av sin BNP till forskning för att ge Italien ett nytt uppsving?

Frågans originalspråk: ITEGT C 191, 29/07/2008
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy