Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 24kWORD 24k
5. lokakuuta 2007
E-4878/07
KIRJALLINEN KYSYMYS E-4878/07
esittäjä(t): Hannu Takkula (ALDE)
neuvostolle

 Aihe: Nuorten metsästys- ja ampumaharrastus
 Kirjallinen vastaus 

Suomessa on herännyt huoli nuorten metsästäjien ja ampumaharrastajien asemasta Euroopan parlamentissa olevan asedirektiivin (91/477/ETY(1)) muutosten voimaan astumisen jälkeen. Parlamentin sisämarkkinavaliokunnan jäsenet kuitenkin vakuuttavat huolen olevan ennenaikainen ja turha. Direktiivin lähtökohta ei ole muuttaa Suomen käytäntöjä, vaan puuttua ensisijaisesti rikollisjengien käytössä oleviin laittomiin aseisiin muutamissa Euroopan unionin jäsenmaissa. Tilastojenkin valossa on todettava, että Suomessa ei ole ilmennyt ongelmia nuorten aseenkäytön suhteen, vaan sekä metsästys että ampumaharrastuksen piirissä olevat nuoret ovat osoittautuneet vastuulliseksi ja asiallisiksi aseen käyttäjiksi.

Euroopan parlamentin päätöksentekoa on aina tarkasteltava koko unionin mittakaavassa. Monissa Euroopan unionin jäsenmaissa on käytössä runsaasti aseita, joita ei ole rekisteröity. Näiden maiden kansalaisten turvallisuuden näkökulmasta on varmasti tärkeää, että uudistus saadaan voimaan.

Suomessa metsästysasioita on kuitenkin hoidettu hyvin ja toiminta on järjestäytynyttä sekä kestävällä pohjalla. Nykyisin Suomessa 15–18-vuotias nuori voi huoltajansa luvalla ja metsästys‑ tai ampumaharrastuksensa todistamalla hankkia aseen ja kulkea sen kanssa itsenäisesti metsällä. Tämä on asia, johon ei mielestäni saa tulla muutosta.

Metsästys on terve luontoharrastus ja sitä tulee tukea yhteiskunnan taholta. Sitä ei saa kaventaa nuoriltamme. On välttämätöntä, että Euroopan asedirektiivi saa oikean ja selkeän muodon jatkokäsittelyssä. Direktiivin sanamuoto ei saa jäädä sellaiseksi, että sitä voitaisiin tulkita Suomen nykykäytäntöä kaventavaksi niin nuorten metsästyksen kuin ammuntaurheilun osalta. Jotta nykyisen olotilan jatkuminen voidaan turvata, voi olla tarpeen lisätä direktiiviehdotukseen selkeästi Suomea tai metsästystä koskeva selventävä lause, josta käy ilmi nykykäytännön jatkuminen. Näin mahdollisilta väärintulkinnoilta voidaan varmuudella vältyttyä.

Mihin toimenpiteisiin neuvosto aikoo ryhtyä nuorten metsästys‑ ja ampumaharrastuksen turvaamiseksi Suomessa nykykäytännön mukaisesti myös tulevaisuudessa?

(1)EYVL L 256, 13.9.1991, s. 51.

 EYVL C 191, 29/07/2008
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö