Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk (valgt)
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 24kWORD 40k
19. december 2007
E-5063/2007(ASW)
Svar afgivet på Kommissionens vegne af Benita Ferrero-Waldner
Forespørgslens reference: E-5063/2007

Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 af 27. juni 2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf(1) er et vigtigt bidrag til EU's bestræbelser på at forebygge og udrydde tortur og mishandling i tredjelande. Kommissionen har taget Amnesty Internationals rapport »European Union: Stopping the Trade in the Tools of Torture« fra 2007 til efterretning.

Som fastlagt i forordningen følger Kommissionen medlemsstaternes gennemførelse af deres forpligtelser ifølge denne lovgivning og vil overveje passende håndhævelsesforanstaltninger mod de medlemsstater, som ikke har indsendt en rapport, eller som har undladt at anvende eller gennemføre forordningen. Kommissionen sigter mod at starte en debat med medlemsstaterne snarest. Såfremt det skønnes nødvendigt, vil Kommissionen foreslå en udvidelse af forordningens bilag II og III under hensyntagen til de synspunkter, der er fremført af medlemsstaterne og evt. andre involverede. Bilag II indeholder en liste over varer, der ikke har noget andet konkret anvendelsesformål end henrettelse, tortur eller mishandling. Handel med disse varer er forbudt. Bilag III indeholder en liste med visse varer, der kan anvendes til tortur og mishandling, og som kræver en eksporttilladelse.

(1)EUT L 200 af 30.7.2005. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006, EUT L 363 af 20.12.2006.

EFT C 191 af 29/07/2008
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik