Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 24kWORD 22k
15. oktober 2007
E-5063/07
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-5063/07
af Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL)
til Kommissionen

 Om: Initiativer til at stoppe handel med torturredskaber
 Skriftlig besvarelse 

Af Rådets svar på forespørgerens spørgsmål E-­3520/­07 fremgår det, at det tilkommer Kommissionen at overvåge medlemsstaternes gennemførelse af forordning (EF) nr. 1236/­2005(1).

Hvilke initiativer vil Kommissionen tage for at leve op til henstillingerne i Amnesty Internationals rapport fra februar 2007: »European Union: Stopping the trade in tools of torture«?

(1)EUT L 200 af 30.7.2005, s. 1.

 EFT C 191 af 29/07/2008
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik