Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 26kWORD 21k
15 oktober 2007
E-5063/07
SCHRIFTELIJKE VRAAG E-5063/07
van Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL)
aan de Commissie

 Betreft: Initiatieven tot beëindiging van de handel in martelwerktuigen
 Schriftelijk antwoord 

Uit het antwoord van de Raad op mijn vraag E-3520/07 blijkt dat de Commissie bevoegd is tot controle van de naleving van verordening (EG) nr. 1236/2005(1) door de lidstaten.

Welke initiatieven overweegt de Commissie naar aanleiding van de aanbevelingen in het in februari 2007 door Amnesty International gepubliceerde rapport „European Union: Stopping the trade in tools of torture”?

(1)PB L 200 van 30.7.2005, blz. 1.

Oorspronkelijke taal van de vraag: DAPB C 191 van 29/07/2008
Juridische mededeling - Privacybeleid