Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 24kWORD 23k
23. lokakuuta 2007
E-5259/07
KIRJALLINEN KYSYMYS E-5259/07
esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola (PPE-DE)
komissiolle

 Aihe: Lintujen metsästys Maltalla
 Kirjallinen vastaus 

Esitin vuoden 2006 lopulla komissiolle kirjallisen kysymyksen (E‑5472/06) lintujen metsästyksestä ja lintudirektiivin 79/409/ETY(1) täytäntöönpanon vakavista puutteista Maltalla. Komission jäsen Stavros Dimas totesi komission puolesta antamassaan vastauksessa, että ”komissio aikoo käyttää kaikkia käytettävissään olevia oikeudellisia keinoja sen varmistamiseksi, että Malta noudattaa lintudirektiivistä johtuvia velvoitteitaan”.

Malta jatkaa yhä lintudirektiivin vastaista toimintaa, eikä maata ole kyetty ojentamaan. Siksi toistan kysymykseni:

a) Maltan hallitus on sallinut keväällä tapahtuvan metsästyksen lintudirektiivin vastaisesti, koska se liittyi EU:hun vuonna 2004 ja aikonee sallia metsästyksen jälleen keväällä 2008 meneillään olevasta rikkomismenettelystä huolimatta.
b) Laiton metsästys on yleistä ja erityisen vahingollista keväisin, koska lakia valvovilla viranomaisilla ei ole riittäviä resursseja valvoa metsästäjien suurta joukkoa.
c) Sakot eivät ole riittävän varoittavia.

Yksi tärkeimmistä Euroopan ja Afrikan välisistä lintujen muuttoreiteistä kulkee Maltan kautta. Maltan kurittomuus on toiminut myös esimerkkinä muille: Kyproksen hallitus salli lintujen kevätmetsästyksen toukokuussa 2007 ensimmäisen kerran 14 vuoteen.

Näkeekö komissio, että asia on tärkeä ja kiireellinen ja että kyse on koko Euroopan yhteisestä ongelmasta? Missä vaiheessa Maltaa vastaan käynnistetty rikkomismenettely on? Miten Maltaa estetään edelleen sallimasta kevätmetsästys vuonna 2008, jos se ei täytä lintudirektiivissä tällaiselle poikkeukselle asetettuja vaatimuksia?

(1)EYVL L 103, 25.4.1979, s. 1.

 EYVL C 191, 29/07/2008
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö