Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 42kWORD 32k
20 Νοεμβρίου 2007
E-5724/07
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-5724/07
υποβολή: Satu Hassi (Verts/ALE)
προς την Επιτροπή

 Θέμα: Κωδικοί ανίχνευσης σε φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και έγχρωμους εκτυπωτές λέιζερ
 Γραπτή απάντηση 

Αναφορές του Τύπου επισημαίνουν εδώ και αρκετά χρόνια ότι διάφορα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και έγχρωμοι εκτυπωτές λέιζερ που πωλούνται στους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιέχουν μηχανισμούς ανίχνευσης για τον εντοπισμό παράνομων δραστηριοτήτων(1). Η ύπαρξη αυτών των μηχανισμών έχει αποκαλυφθεί από ορισμένους κατασκευαστές, αλλά όχι από κάποιους άλλους(2). Σύμφωνα με αναφορές του Τύπου, αυτές οι συσκευές τυπώνουν αόρατα σχέδια από μικρές κίτρινες τελείες σε όλα τα παραγόμενα έγγραφα και τα σχέδια αυτά μπορούν να συμβάλλουν στον εντοπισμό της προέλευσης οποιουδήποτε τέτοιου εγγράφου. Ορισμένοι κατασκευαστές έχουν δηλώσει ότι αυτά τα μέτρα εφαρμόστηκαν ώστε να αποτραπεί η πλαστογραφία. Οι κατασκευαστές δεν έχουν εξηγήσει δημοσίως πώς λειτουργούν οι κωδικοί ανίχνευσης ή ποιες πληροφορίες κωδικοποιούνται.

Πρόσφατες έρευνες πολιτών αναφέρουν ότι ορισμένοι εκτυπωτές και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα κωδικοποιούν τους σειριακούς τους αριθμούς και την ημερομηνία και ώρα εκτύπωσης σε κάθε σελίδα, και ότι αυτές οι πληροφορίες μπορούν να διαβαστούν από ιδιώτες καθώς και από τις δημόσιες αρχές(3). Κάποιοι καταναλωτές θεωρούν την παρουσία των κωδικών ανίχνευσης ως εισβολή στην ιδιωτική τους ζωή και έχουν ζητήσει, χωρίς αποτέλεσμα, από τους κατασκευαστές να απενεργοποιήσουν αυτή τη λειτουργία(4).

Γνωρίζει η Επιτροπή κάποιο νομικό πλαίσιο ή υποχρεώσεις που απορρέουν από το κοινοτικό δίκαιο ή την εθνική νομοθεσία σχετικά με τη χρήση αυτών των μηχανισμών ανίχνευσης; Πιστεύει η Επιτροπή ότι οι τρέχουσες πρακτικές των κατασκευαστών σε σχέση με αυτό το θέμα, συμπεριλαμβανομένων των αποκαλύψεών τους προς τους καταναλωτές, συνάδουν με τη συναφή κοινοτική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και περί προστασίας των καταναλωτών;

(1)Βλ. Jason Tuohey, «Government Uses Color Laser Printer Technology to Track Documents», PC World Online, 22 Νοεμβρίου 2004 (διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.pcworld.com/article/id,118664page, 1/article.html)· «Pixel für den Staatsanwalt», Financial Times Deutschland, 4 Νοεμβρίου 2005, σελ. 35 (διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.ftd.de/forschung_bildung/forschung/29250.pdf)· «HP Color LaserJET 3500: Gelddrucksperre»,Druckerchannel, 22 Μαρτίου 2004 (διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.druckerchannel.de/artikel.php?ID=528&seite=7&t=gelddrucksperre)· «Ricoh Aficio CL2000: Gegen Geldfälscher», Druckerchannel, 3 Μαρτίου 2005 (διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.druckerchannel.de/artikel.php?ID=778&seite=7&t=gegen_geldfaelscher)· «Code bei Farblasern entschlüsselt: Big Brother is watching you», Druckerchannel, 26 Οκτωβρίου 2005 (διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.druckerchannel.de/artikel.php?ID=1239&seite=1&t=big_brother_is_watching_you).
(2)Η εταιρεία Xerox έχει γνωστοποιήσει την ύπαρξη (αλλά όχι τη λειτουργικότητα) μιας τεχνολογίας αυτού του είδους στη σειρά εκτυπωτών DocuColor· για παράδειγμα, αρκετά από τα παλαιότερα φυλλάδια των προϊόντων της ανέφεραν ότι «ικανοποιώντας διάφορα αιτήματα κυβερνητικών υπηρεσιών για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης αντιγραφής, [ο παρών εκτυπωτής] έχει ενσωματωμένο ένα Σύστημα Σήμανσης για την Αποτροπή της Πλαστογραφίας [το οποίο] κωδικοποιεί κάθε αντίγραφο, ώστε η πηγή [εκτυπωτής] να μπορεί να αναγνωριστεί εφόσον είναι απαραίτητο»· η Xerox επίσης έλαβε αμερικανικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 1996 περιγράφοντας τη χρήση των σχεδίων από κίτρινες τελείες για την αναγνώριση της προέλευσης ενός αντιγραμμένου ή εκτυπωμένου εγγράφου. Βλ. δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ αριθ. 5515451.
(3)Βλ. Mike Musgrove, «U.S. Sleuths Crack Tracking Code in Color Printers», Wall Street Journal Europe, 21 Οκτωβρίου 2005· βλ. επίσης «Civil Liberties Group Cracks Xerox Tracking Codes», The Globe and Mail, 20 Οκτωβρίου 2005.
(4)Βλ. http://www.seeingyellow.com/.

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ENΕΕ C 191, 29/07/2008
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου