Parlementaire vraag - E-5724/2007Parlementaire vraag
E-5724/2007

Traceercodes in fotokopieerapparaten en kleurenlaserprinters

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-5724/07
van Satu Hassi (Verts/ALE)
aan de Commissie

Persberichten wijzen er al een aantal jaar op dat een aantal fotokopieerapparaten en kleurenlaserprinters die aan consumenten in de Europese Unie worden verkocht gerechtelijke traceermechanismen bevatten[1]. Sommige producenten hebben onthuld dat deze mechanismen bestaan, maar niet alle[2]. Persberichten wijzen erop dat deze toestellen op alle geprinte documenten onzichtbare patronen van kleine gele stippen afdrukken, en dat de patronen van deze stippen kunnen helpen om vast te stellen waar het document vandaan komt. Sommige producenten hebben beweerd dat deze maatregelen werden toegepast om vervalsing te beletten. Producenten hebben niet openbaar gemaakt hoe deze traceercodes werken of welke informatie is gecodeerd.

Recent onderzoek door het maatschappelijk middenveld wijst uit dat sommige printers en fotokopieerapparaten hun serienummers en de tijd en datum van printen op elke bladzijde coderen en dat deze informatie kan worden gelezen door zowel particuliere individuen als de overheid[3]. Sommige consumenten hebben de aanwezigheid van deze traceercodes opgevat als een inbreuk op hun privacy en ze hebben producenten vergeefs gevraagd om deze functie ongedaan te maken[4].

Heeft de Commissie kennis van enig rechtskader of juridische verplichtingen in het Gemeenschapsrecht of in de nationale wetgeving met betrekking tot het gebruik van deze traceermechanismen? Is de Commissie van mening dat de huidige praktijken van producenten in dit opzicht, waaronder hun onthullingen aan consumenten, in overeenstemming zijn met het desbetreffende Gemeenschapsrecht inzake gegevensbescherming en consumentenbescherming?

PB C 191 van 29/07/2008