Parlementaire vraag - E-6014/2007Parlementaire vraag
E-6014/2007

De grote variatie inzake tarieven van transit voor aardgas tussen de verschillende lidstaten

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-6014/07
van Bart Staes (Verts/ALE)
aan de Commissie

Ten gevolge van Richtlijn 2003/55/EG[1] van het Europees parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en houdende intrekking van richtlijn 98/30/EG[2] en Verordening (EG) nr. 1775/2005/EG[3] van het Europees Parlement en de Raad van 28 september 2005 betreffende de voorwaarden voor toegang tot de aardgastransmissienetten, zijn alle installaties, met uitzondering van die voor opslag en terminals, onderworpen aan gereguleerde tarieven. Onder deze installaties vallen dus ook de transitleidingen.

Er zouden heel grote verschillen zijn tussen de transittarieven van de verschillende lidstaten. Bovendien is er niet meteen een economische logica vast te stellen in deze verschillen.

PB C 191 van 29/07/2008