Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-6016/2007Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-6016/2007

Miljøzoner i europæiske bycentre

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-6016/07
af Corien Wortmann-Kool (PPE-DE)
til Kommissionen

Pr. 1. januar 2008 indfører en række større byer i Tyskland miljøzoner i bycentrene. Visse tunge lastvogne og biler vil få forbud mod at køre ind i bycentrum på grund af deres forurening. I Nederlandene vil en lang række byer ligeledes indføre miljøzoner, og denne ordning drøftes også i øjeblikket i andre medlemsstater.

Selv om medlemsstaterne og byerne er berettiget til at etablere sådanne zoner, og selv om denne ordning i visse tilfælde kan medvirke til at forbedre luftkvaliteten i bycentrene, vil den helt klart få store praktiske konsekvenser for personer, der kommer fra udlandet. Et miljøzonemærke fra en anden medlemsstat vil f.eks. ikke være gyldigt i en anden medlemsstat. Førerne vil således være tvunget til at få deres køretøjer testet i det land, som de besøger, for at få et mærke. Forvaltningen af miljøbeskyttelseszonerne vil også variere fra medlemsstat til medlemsstat. Betingelserne for erhvervelse af et miljømærke vil ligeledes være forskellige, og det vil være næsten umuligt at få et mærke på forhånd i en medlemsstat til en by i en anden medlemsstat med alle de praktiske ulemper, som dette indebærer.

Europa har et gennemsigtigt og effektivt system i form af euronormerne, der kunne udgøre et fremragende grundlag for en klarere europæisk klassificering og et europæisk miljøzonemærke. Det er helt korrekt, når Kommissionen i sin grønbog om mobilitet i byer anfører, at vi skal undgå at skabe et fragmenteret kludetæppe af forskellige lavemissionszoner.

1. Har Kommissionen kendskab til planerne om at indføre miljøzoner i de forskellige medlemsstater?

2. Er Kommissionen enig i, at fremkomsten af forskellige miljøzonemærker i forskellige formater baseret på forskellige organisatoriske systemer og med begrænset gyldighed og tilgængelighed er en hindring for den frie bevægelighed i EU og til hinder for let adgang til byer, selv med miljøvenlige køretøjer?

3. Hvordan foreslår Kommissionen, at vi undgår at skabe et sådant kludetæppe som understreget i grønbogen? Er den parat til at sige noget om mulighederne for indførelse af et europæisk miljøzonemærke?

4. Vil Kommissionen tage initiativ til at skabe et europæisk miljøzonemærke baseret på euronormerne, der kan anvendes i alle medlemsstater?

EFT C 191 af 29/07/2008