Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 23kWORD 39k
10. tammikuuta 2008
E-6503/07
KIRJALLINEN KYSYMYS E-6503/07
esittäjä(t): Hannu Takkula (ALDE)
komissiolle

 Aihe: Teuraskuljetusten rajoittaminen
 Kirjallinen vastaus 

Suomen television MTV3-kanavalla esitettiin 12.12.2007 45 minuuttia ‑ohjelma, jossa kerrottiin teurashevosten kuljetuksista läpi Euroopan. Dokumentti muistuttaa meitä jälleen tästä unohdetusta mutta tärkeästä asiasta.

Ohjelmassa osoitettiin, että rajat ylittävät kuljetusmatkat ovat pitkiä ja eläinten veden ja ravinnon saannissa on puutteita. Hevosia kuljetettiin ahtaissa tiloissa ilman ruokaa ja juomaa kymmeniä tunteja. Jopa sairaita eläimiä pahoinpideltiin, jotta ne saataisiin liikkeelle. Osa hevosista kuoli matkalla, osa oli tiineitä ja ne varsoivat kuljetuksissa.

Ihmisiä uskollisesti palvelleet ja heille aikanaan rahaa ja palveluksia tuottaneet eläimet saavat nykyisessä tilanteessa osakseen kohtuuttoman huonon kohtelun viimeisellä matkallaan. Nykyinen viranomaisvalvonta on ilmeisen tehotonta. Kuinka on mahdollista, että eläinsuojeluasioissa ei noudateta edes olemassa olevia direktiivejä tai niitä katsotaan läpi sormien?

Puolasta Italiaan johtavat kuljetukset venyvät pitkiksi sen vuoksi, että Itävallan tiukkaa lainsäädäntöä halutaan kiertää. Näin ollen kuljetuksia koskevia tarkastuksia ja valvontaa tulisi tehostaa välittömästi.

Kuljetuksissa havaituista epäkohdista on rangaistava nykyistä tuntuvammin. Kuljetusaikoja on lyhennettävä merkittävästi nykyisestä, mutta kaikkein yksinkertaisinta olisi pyrkiä lakkauttamaan kokonaan elävien eläinten teuraaksivienti maasta toiseen. Eläimen asiallinen kasvattaminen ja teurastaminen mahdollisimman lähellä kotitilaa olisi ympäristönkin kannalta järkevin ratkaisu.

Edellä olevan perusteella kysyn, mihin toimenpiteisiin komissio aikoo ryhtyä, jotta pitkät, yli kahdeksan tuntia kestävät kuljetukset kiellettäisiin välittömästi EU:n yhteisellä lainsäädännöllä, kuljetusten valvontaa tehostettaisiin ja kuljetuksissa havaituista epäkohdista rangaistaisiin nykyistä tuntuvammin?

 EYVL C 191, 29/07/2008
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö