Parlamentin kysymys - E-6535/2007Parlamentin kysymys
E-6535/2007

  Eläinten kuljetuksia koskevan lainsäädännön puutteellinen valvonta

  KIRJALLINEN KYSYMYS E-6535/07
  esittäjä(t): Satu Hassi (Verts/ALE) ja Alexander Stubb (PPE-DE)
  komissiolle

  Suomalaisen MTV 3 -televisiokanavan 45 minuuttia -dokumentissa kuvattiin hevosten kuljetusta teurastettavaksi Puolasta Italiaan ilman ruokaa ja juomaa. Kuljetuksessa oli mukana niin tiineenä olevia hevosia kuin raajarikkojakin. Hevoset joutuivat kokemaan täysin turhaa väkivaltaa, ja koko 1 300 kilometrin ja kolme vuorokautta kestäneen matkan aikana eläimet eivät päässeet kertaakaan jaloittelemaan.

  Ohjelmassa kuvatut kuljetukset ovat selkeästi eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana tehdyn asetuksen (EY) N:o 1/2005[1] vastaisia. Onko komissiolla käsitystä rikkomusten yleisyydestä? Mitä komissio aikoo tehdä parantaakseen asetuksen valvontaa ja rajoilla tapahtuvia tarkastuksia? Miten komissio suhtautuu ajatukseen tiukentaa nykyistä lainsäädäntöä niin, että esimerkiksi enimmäiskuljetusmatkaa rajoitettaisiin kahdeksaan tuntiin tai asetuksen rikkomisesta aiheutuvia rangaistuksia tiukennettaisiin?

  EYVL C 191, 29/07/2008