Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-0363/2008Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-0363/2008

Den europæiske gendarmeristyrke (EGF)

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-0363/08
af Ashley Mote (NI)
til Kommissionen

Er det korrekt, at Velsen-traktaten, der blev underskrevet den 18. oktober 2007, tillader den europæiske gendarmeristyrke at rekruttere personale fra lande, som engang i fremtiden måske bliver medlemmer af EU?

Er det også korrekt at udlede af denne traktat, at EGF på et tidspunkt bliver oprettet i Det Forenede Kongerige for at patruljere i de britiske gader, og at der både kan være EU‑borgere og tredjelandsborgere ansat?

Hvis den britiske udenrigsminister i et skriftligt svar til parlamentet havde ret, da han anførte, at EGF ligger »uden for EU‑strukturerne«, hvorfor blev da underskrivelsen af Velsen‑traktaten meddelt på det portugisiske EU‑formandskabs netsted? Og hvorfor indeholdt denne meddelelse en billigende henvisning til inddragelse af tyrkisk personale i EGF? Signalerer det ikke, at EGF i virkeligheden er en paramilitær fløj af EU?

Men hvis EGF rettelig er »uden for EU‑strukturerne«, hvorfor bruger EGF da EU's stjerner som emblem sammen med en flammende håndgranat?

Vil det ikke være meget nemmere at fortælle sandheden? Afspejler udviklingen af EGF som EU's paramilitære organisation da ikke institutionernes frygt for tiltagende tilbageholdenhed hos nationalstaterne? Signalerer det ikke en ny type håndhævelse af EU's beslutninger? Fortæller det ikke nationalstaterne, at EU's højt besungne »delte forvaltning« er ved at være slut?

Er det startskuddet til slutspillet? Bygger udviklingen af EGF på den antagelse, at Lissabontraktaten bliver ratificeret af alle 27 nationalstater, og er det en bekræftelse af, at den regerende elite allerede er ved at gribe til militærmagt?

EFT C 291 af 13/11/2008