Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-0363/2008Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-0363/2008

Ευρωπαϊκή Δύναμη Χωροφυλακής

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0363/08
υποβολή: Ashley Mote (NI)
προς την Επιτροπή

Αληθεύει ότι η Συνθήκη του Velsen, που υπογράφηκε στις 18 Οκτωβρίου 2007, επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Δύναμη Χωροφυλακής να στρατολογεί προσωπικό από χώρες που ενδέχεται να γίνουν μέλη της ΕΕ στο μέλλον;

Αληθεύει επίσης ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη, η Ευρωπαϊκή Δύναμη Χωροφυλακής θα εγκατασταθεί, εν ευθέτω χρόνω, στο Ηνωμένο Βασίλειο προκειμένου να δρα στους βρετανικούς δρόμους, και ότι μπορεί να συμμετέχουν τόσο υπήκοοι της ΕΕ όσο και υπήκοοι τρίτων χωρών;

Εάν ο βρετανός υπουργός Εξωτερικών, σε γραπτή απάντηση στο κοινοβούλιο, ορθώς ισχυρίστηκε ότι η Ευρωπαϊκή Δύναμη Χωροφυλακής (EGF) είναι «εκτός των (sic) δομών της ΕΕ», για ποιον λόγο αναγγέλθηκε η υπογραφή της Συνθήκης του Velsen στον ιστότοπο της πορτογαλικής Προεδρίας της ΕΕ; Μάλιστα, για ποιον λόγο η ανακοίνωση αυτή περιελάμβανε επίσης μια επιδοκιμαστική αναφορά όσον αφορά τη συμμετοχή τουρκικού προσωπικού στην EGF; Δεν σηματοδοτεί αυτό ότι η EGF είναι –στην πραγματικότητα– η παραστρατιωτική πτέρυγα της ΕΕ;

Εάν όμως η EGF είναι όντως «εκτός των δομών της ΕΕ» για ποιον λόγο χρησιμοποιεί το έμβλημα με τον δακτύλιο αστεριών της ΕΕ καθώς και μια φλεγόμενη χειροβομβίδα;

Δεν είναι πολύ απλούστερη η αλήθεια; Σίγουρα η εξέλιξη της EGF ως παραστρατιωτικής οργάνωσης της ΕΕ αντικατοπτρίζει τους θεσμικούς φόβους όλο και περισσότερο απρόθυμων κρατών μελών; Δεν σηματοδοτεί έναν νέο τύπο επιβολής των αποφάσεων της ΕΕ; Δεν μαρτυρεί στα κράτη μέλη ότι η πολύ επιδεικνυόμενη «κοινή διαχείριση» πλησιάζει στο τέλος της;

Αποτελεί αυτό την αρχή του τέλους του παιχνιδιού; Η εξέλιξη της EGF αποτελεί την ένδειξη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας θα επικυρωθεί και από τα 27 κράτη μέλη και επιβεβαιώνει την υφαρπαγή της στρατιωτικής εξουσίας από την άρχουσα ελίτ;

ΕΕ C 291, 13/11/2008