Parlamentin kysymys - E-0363/2008Parlamentin kysymys
E-0363/2008

Euroopan santarmijoukot

KIRJALLINEN KYSYMYS E-0363/08
esittäjä(t): Ashley Mote (NI)
komissiolle

Onko totta, että 18. lokakuuta 2007 allekirjoitetussa Velsenin sopimuksessa sallitaan Euroopan santarmijoukkojen rekrytoivan henkilöstöä valtioista, joista saattaa myöhemmin tulla EU:n jäsenvaltioita?

Voidaanko sopimuksen perusteella myös päätellä, että Euroopan santarmijoukot asettuvat jossakin vaiheessa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, jonka kaduilla ne suorittavat operaatioita, ja että joukkoihin voi kuulua sekä EU:n kansalaisia että kolmansien maiden kansalaisia?

Jos Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministeri oli oikeassa väittäessään parlamentille antamassaan kirjallisessa vastauksessa, että Euroopan santarmijoukot ”eivät kuulu EU:n rakenteeseen”, miksi Velsenin sopimuksen allekirjoittamisesta ilmoitettiin Portugalin puheenjohtajakauden verkkosivuilla? Miksi kyseisen ilmoitus myös sisälsi myötämielisen huomion turkkilaisten osallistumisesta Euroopan santarmijoukkoihin? Eikö tämä merkitse, että Euroopan santarmijoukot ovat todellisuudessa EU:n puolisotilaallinen siipi?

Jos Euroopan santarmijoukot ”eivät kuulu EU:n rakenteeseen”, miksi ne käyttävät EU:n tunnusta (tähtien muodostamaa ympyrää) sekä liekehtivää käsikranaattia?

Eikö totuus ole paljon yksinkertaisempi? Eikö Euroopan santarmijoukkojen kehittyminen EU:n puolisotilaalliseksi järjestöksi heijasta varmastikin instituutioiden pelkoa yhä vastahakoisempia kansallisvaltioita kohtaan? Eikö se merkitse EU:n päätösten uudenlaista hyväksyntää? Eikö se kerro kansallisvaltioille, että EU:n paljon kehuma ”yhteinen hallinnointi” on saavuttamassa päätepisteensä?

Onko tämä lopun alku? Merkitseekö Euroopan santarmijoukkojen kehittäminen siitä, että kaikki 27 jäsenvaltioita ratifioivat Lissabonin sopimuksen ja että johtava eliitti ottaa sotavoimat hallintaansa?

EYVL C 291, 13/11/2008