Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 27kWORD 39k
3 Απριλίου 2008
E-1837/08
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1837/08
υποβολή: Cem Özdemir (Verts/ALE)
προς την Επιτροπή

 Θέμα: Δαπάνες στο πλαίσιο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας και του ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης (ENPI) για τα κράτη της νότιας Μεσογείου
 Γραπτή απάντηση 

Οι χώρες της Μεσογείου λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση από την ΕΕ κυρίως μέσω του χρηματοδοτικού μέσου της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και εταιρικής σχέσης ENPI, του επενδυτικού μέσου της πολιτικής γειτονίας, του μέσου της ΕΤΕπ για τη Μεσόγειο και της συμμετοχής στα πολλά ειδικά χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ, π.χ. για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον εκδημοκρατισμό, τα μέσα ενημέρωσης, την παιδεία κ.ά.

Ποια ποσά από τους κοινοτικούς πόρους που διατίθενται στον κοινοτικό προϋπολογισμό για τα κράτη της νότιας Μεσογείου για την περιφερειακή συνεργασία στο πλαίσιο της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης και της πολιτικής γειτονίας έχουν διατεθεί πραγματικά μέχρι σήμερα;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: DEΕΕ C 291, 13/11/2008
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου