Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 24kWORD 37k
3 april 2008
E-1837/08
SKRIFTLIG FRÅGA E-1837/08
från Cem Özdemir (Verts/ALE)
till kommissionen

 Angående: Ekonomiskt stöd till kuststaterna på den sydliga sidan av Medelhavet inom ramen för Europa–Medelhavspartnerskapet och Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet
 Skriftligt svar 

Medelhavsländerna åtnjuter ekonomiskt stöd från EU, framför allt via Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet, grannskapsinvesteringsmekanismen, Europeiska investeringsbankens mekanism för Medelhavsområdet samt genom sitt deltagande i flera tematiska EU-finansieringsinstrument, såsom exempelvis dem som rör mänskliga rättigheter, demokratisering, medier och fortbildning.

Vilket belopp har hittills utbetalts för regionalt samarbete av de medel i EU:s budget som ställts till förfogande för kuststaterna på den sydliga sidan av Medelhavet inom ramen för Europa–Medelhavspartnerskapet och EU:s grannskapspolitik?

Frågans originalspråk: DEEGT C 291, 13/11/2008
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy