Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 26kWORD 38k
17. april 2008
E-2155/08
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-2155/08
af Bairbre de Brún (GUE/NGL)
til Kommissionen

 Om: Forespørgsel E-4942/07
 Skriftlig besvarelse 

I sit svar på min forespørgsel E-4942/07 redegjorde Kommissionen for en anmodning, der var blevet sendt til Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES), om at tage det aktuelle forhold mellem fiskeriet og havfugle i EU-farvande, herunder Middelhavet og Sortehavet, op til fornyet overvejelse. Kommissionen oplyste ligeledes, at dette ville være det første skridt i en proces, der kunne udvides til at omfatte internationale farvande, og som derfor kunne føre til yderligere skridt i de regionale fiskeriforvaltningsorganisationer.

Kan Kommissionen oplyse, hvilke fremskridt der er sket, siden brevet blev sendt til ICES? Kan Kommissionen skitsere det næste trin (tidsplan og levering) i udviklingen af fællesskabshandlingsplanen? Vil den blive indarbejdet i arbejdsprogrammet for GD Fiskeri for 2009 i overensstemmelse med Kommissionens oprindelige anvisninger?

Mener Kommissionen fortsat, at 2009 er en realistisk dato for færdiggørelsen af handlingsplanen? I benægtende fald, hvorfor ikke?

Forespørgslens originalsprog: ENEFT C 40 af 18/02/2009
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik