Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 29kWORD 39k
17 Απριλίου 2008
E-2155/08
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2155/08
υποβολή: Bairbre de Brún (GUE/NGL)
προς την Επιτροπή

 Θέμα: Ερώτηση E-4942/07
 Γραπτή απάντηση 

Στην απάντησή της στην ερώτησή μου E-4942/07, η Επιτροπή παρέσχε πληροφορίες σχετικά με το αίτημα που εστάλη στο Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ICES) για εξέταση της παρούσας κατάστασης των αλληλεπιδράσεων μεταξύ της αλιείας και των θαλάσσιων πτηνών στα ύδατα της ΕΕ, περιλαμβανομένης της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. Η Επιτροπή ανέφερε επίσης ότι αυτό θα ήταν το πρώτο βήμα μιας διαδικασίας που θα μπορούσε να επεκταθεί σε διεθνή ύδατα και θα μπορούσε ως εκ τούτου να οδηγήσει σε ανάληψη περαιτέρω δράσης από τις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας (RFMO).

Θα μπορούσε η Επιτροπή να αναφέρει την πρόοδο έχει σημειωθεί από τότε που εστάλη η επιστολή στο ICES; Θα μπορούσε η Επιτροπή να περιγράψει τη διαδικασία (χρονοδιάγραμμα και παράδοση) που θα ακολουθήσει για την ανάπτυξη του κοινοτικού σχεδίου δράσης; Πρόκειται να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα εργασίας της ΓΔ Αλιείας για το 2009, σύμφωνα με τις αρχικές συστάσεις της Επιτροπής;

Εξακολουθεί να θεωρεί η Επιτροπή το 2009 ρεαλιστική ημερομηνία οριστικοποίησης του σχεδίου δράσης; Εάν όχι, ποιοι είναι οι λόγοι;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ENΕΕ C 40, 18/02/2009
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου