Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 23kWORD 38k
17. huhtikuuta 2008
E-2155/08
KIRJALLINEN KYSYMYS E-2155/08
esittäjä(t): Bairbre de Brún (GUE/NGL)
komissiolle

 Aihe: Kysymys E-4942/07
 Kirjallinen vastaus 

Vastauksessaan kysymykseeni E-4942/07 komissio antoi tietoja kansainväliselle merentutkimusneuvostolle (ICES) lähetetystä pyynnöstä tarkastella kalastuksen ja merilintujen välisen vuorovaikutuksen nykytilaa EU:n vesillä, mukaan luettuna Välimeri ja Mustameri. Komissio totesi myös, että tämä olisi ensimmäinen askel prosessissa, jota voitaisiin laajentaa kansainvälisille vesille ja joka voisi siten johtaa jatkotoimiin alueellisissa kalastusjärjestöissä.

Voiko komissio kertoa, mitä edistystä asiassa on tapahtunut sen jälkeen, kun kirje lähetettiin ICES:lle? Voiko komissio hahmotella, mikä on seuraava vaihe (aikataulu ja esittäminen) yhteisön toimintasuunnitelman kehittämisessä? Sisällytetäänkö se kalastuksen pääosaston työohjelmaan vuodeksi 2009 komission alkuperäisten kaavailujen mukaisesti?

Pitääkö komissio vuotta 2009 edelleen realistisena ajankohtana toimintasuunnitelman loppuun saattamisen kannalta? Jos ei, niin mistä syystä?

Kysymyksen alkukieli: ENEYVL C 40, 18/02/2009
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö