Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 25kWORD 38k
17 april 2008
E-2155/08
SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2155/08
van Bairbre de Brún (GUE/NGL)
aan de Commissie

 Betreft: Question E-4942/07
 Schriftelijk antwoord 

In haar antwoord op mijn vraag E-4942/07 heeft de Commissie inlichtingen verschaft over een verzoek aan de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES) om na te gaan wat de huidige stand van zaken is in de wisselwerking tussen de visserij en de zeevogelstand in de wateren van de Europese Unie, met inbegrip van de Middellandse Zee en de Zwarte Zee. De Commissie verklaarde ook dat dit de eerste stap zou zijn in een proces dat zou kunnen worden uitgebreid tot internationale wateren en derhalve zou kunnen leiden tot nadere maatregelen van regionale organisaties voor visserijbeheer.

Kan de Commissie zeggen welke vooruitgang er is geboekt sinds het verzoek aan de ICES is gezonden? Kan zij de volgende stap (tijdschema en einddoel) schetsen in de ontwikkeling van het actieplan van de Gemeenschap dat is opgenomen in het werkprogramma van het DG Visserij voor 2009, overeenkomstig de oorspronkelijke indicaties van de Commissie?

Acht de Commissie 2009 nog altijd een realistisch jaartal voor de voltooiing van het actieplan? Zo niet, waarom niet?

Oorspronkelijke taal van de vraag: ENPB C 40 van 18/02/2009
Juridische mededeling - Privacybeleid