Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-2156/2008Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-2156/2008

  Forespørgsel E-4942/07

  SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-2156/08
  af Bairbre de Brún (GUE/NGL)
  til Kommissionen

  I sit svar på min forespørgsel E-4942/07 redegjorde Kommissionen for en anmodning, der var blevet sendt til Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES), om at tage det aktuelle forhold mellem fiskeriet og havfugle i EU-farvande, herunder Middelhavet og Sortehavet, op til fornyet overvejelse. Kommissionen oplyste ligeledes, at dette ville være det første skridt i en proces, der kunne udvides til at omfatte internationale farvande, og som derfor kunne føre til yderligere skridt i de regionale fiskeriforvaltningsorganisationer.

  Kan Kommissionen garantere, at planens færdiggørelse ikke vil blive forsinket på grund af manglende data, f.eks. om langlinefiskeriet i Middelhavet, da overvågning og indsamling af data til at opfylde sådanne behov kan være en konkret foranstaltning i planen, og da manglen på sådanne data ikke har vist sig at forhindre andre lande i at udvikle og gennemføre en formel national FAO-handlingsplan – havfugle?

  Har Kommissionen gjort fremskridt i retning af at nå frem til en beslutning om at udvide fokus for fællesskabshandlingsplanen til at omfatte internationale farvande? Hvad er i benægtende fald til hinder for en sådan beslutning?

  EFT C 40 af 18/02/2009