Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 30kWORD 39k
17 Απριλίου 2008
E-2156/08
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2156/08
υποβολή: Bairbre de Brún (GUE/NGL)
προς την Επιτροπή

 Θέμα: Ερώτηση E-4942/07
 Γραπτή απάντηση 

Στην απάντησή της στην ερώτησή μου E-4942/07, η Επιτροπή παρέσχε πληροφορίες σχετικά με το αίτημα που εστάλη στο Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ICES) για εξέταση της παρούσας κατάστασης των αλληλεπιδράσεων μεταξύ της αλιείας και των θαλάσσιων πτηνών στα ύδατα της ΕΕ, περιλαμβανομένης της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. Η Επιτροπή ανέφερε επίσης ότι αυτό θα ήταν το πρώτο βήμα μιας διαδικασίας που θα μπορούσε να επεκταθεί σε διεθνή ύδατα και θα μπορούσε ως εκ τούτου να οδηγήσει σε ανάληψη περαιτέρω δράσης από τις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας (RFMO).

Προτίθεται η Επιτροπή να διαβεβαιώσει ότι δεν πρόκειται να καθυστερήσει η οριστικοποίηση του σχεδίου λόγω έλλειψης δεδομένων, π.χ. σχετικά με την αλιευτική προσπάθεια με παραγάδι στη Μεσόγειο, δεδομένου ότι η παρακολούθηση και η συγκέντρωση των δεδομένων για την εκπλήρωση αυτών των αναγκών θα μπορούσε να αποτελεί προκαθορισμένη δράση του σχεδίου, και δεδομένου επίσης ότι η ανεπάρκεια αυτών των δεδομένων δεν έχει αποδειχτεί ότι αποτελεί εμπόδιο σε άλλα κράτη που αναπτύσσουν και εφαρμόζουν επίσημο εθνικό σχέδιο δράσης του FAO για τα θαλάσσια πτηνά;

Έχει σημειώσει η Επιτροπή πρόοδο σχετικά με τη λήψη της απόφασης να διευρυνθεί ο στόχος του κοινοτικού σχεδίου δράσης σε διεθνή ύδατα; Εάν όχι, τι εμποδίζει τη λήψη μιας τέτοιας απόφασης;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ENΕΕ C 40, 18/02/2009
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου