Parlementaire vraag - E-2156/2008Parlementaire vraag
E-2156/2008

  SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2156/08
  van Bairbre de Brún (GUE/NGL)
  aan de Commissie

  In haar antwoord op mijn vraag E-4942/07 heeft de Commissie inlichtingen verschaft over een verzoek aan de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES) om na te gaan wat de huidige stand van zaken is in de wisselwerking tussen de visserij en de zeevogelstand in de wateren van de Europese Unie, met inbegrip van de Middellandse Zee en de Zwarte Zee. De Commissie verklaarde ook dat dit de eerste stap zou zijn in een proces dat zou kunnen worden uitgebreid tot internationale wateren en derhalve zou kunnen leiden tot nadere maatregelen van regionale organisaties voor visserijbeheer.

  Is de Commissie bereid te verzekeren dat voltooiing van het plan niet zal worden vertraagd door gebrek aan gegevens, bijvoorbeeld over beugvisserij in de Middellandse Zee, gezien het feit dat het verzamelen en controleren van gegevens een uitgesproken onderdeel van het plan zou kunnen zijn en gezien het feit dat zo’n gebrek aan gegevens voor andere staten blijkbaar geen beletsel is geweest om met de FAO een formeel nationaal actieplan voor zeevogels te ontwikkelen en uit te voeren?

  Heeft de Commissie vooruitgang geboekt in de vorming van het besluit om de reikwijdte van het actieprogramma van de Gemeenschap uit te breiden tot internationale wateren? Zo niet, wat staat dit besluit in de weg?

  PB C 40 van 18/02/2009