Parlamentsfråga - E-2156/2008Parlamentsfråga
E-2156/2008

  SKRIFTLIG FRÅGA E-2156/08
  från Bairbre de Brún (GUE/NGL)
  till kommissionen

  I sitt svar på min fråga E‑4942/07 lämnade kommissionen information om en begäran som skickats till Internationella havsforskningsrådet (ICES) för att granska den rådande situationen när det gäller fiskets effekter på sjöfåglarna i EU:s vatten, inklusive Medelhavet och Svarta havet. Kommissionen uppgav också att detta skulle bli första steget i en process som kunde utsträckas till internationella vatten och som därför kunde leda till ytterligare åtgärder i regionala fiskeriorganisationer.

  Kan kommissionen lämna garantier för att slutförandet av planen inte kommer att fördröjas på grund av bristen på data, t.ex. om långrevsfiske i Medelhavet, eftersom övervakning och insamling av data för att uppfylla de behoven kunde vara en angiven åtgärd i planen, och även eftersom sådan brist på data har visat sig vara ett hinder för andra stater när de ska utarbeta och genomföra en formell nationell FAO‑handlingsplan för havsfågel?

  Har kommissionen gjort några framsteg när det gäller att fatta beslut om att utöka gemenskapens handlingsplan till att även omfatta internationella vatten? Om inte, vad är det som hindrar ett sådant beslut?

  EGT C 40, 18/02/2009