Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-2444/2008Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-2444/2008

Anvendelse af dentalamalgam

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-2444/08
af Hiltrud Breyer (Verts/ALE)
til Kommissionen

EU's komité, SCENHIR, kom i en udtalelse for nylig frem til den konklusion, at der ud over allergier ikke er nogen hverken akut eller langsigtet sundhedsrisiko forbundet med at anvende kviksølv i tandfyldninger. Nogle af EU's medlemsstater deler ikke denne positive opfattelse, som SCENHIR giver udtryk for. Siden 2008 har det således været forbudt at anvende dentalamalgam i Sverige, Norge og Danmark. Tandlæger i Europa forarbejder årligt ca. 90 t kviksølv. I andre anvendelsessammenhænge end tandfyldninger anses kviksølv for at være stærkt giftigt. I betragtning af risiciene for sundhed og miljø fremkom Kommissionen med en kviksølvsstrategi i 2005, som dog ikke indeholder foranstaltninger med henblik på at begrænse brugen af eller forbyde dentalamalgam.

1. SCENHIR kommer i sin udtalelse frem til det resultat, at der ikke er nogen sammenhæng mellem dentalamalgam og sygdomme som Alzheimers sygdom, autisme, udviklingsforstyrrelser blandt børn og autoimmune sygdomme. Miljøforskere fra Freiburg har til gengæld påvist disse sammenhænge. Er Kommissionen bekendt med disse undersøgelser? Ser den en sammenhæng mellem dentalamalgam og sygdommene beskrevet ovenfor?

2. Har Kommissionen kendskab til langtidsundersøgelser af mulige sundhedsskader som følge af anvendelse af amalgam? Hvis ikke, anser den det ikke også for problematisk, at der åbenbart ikke findes nogen langtidsundersøgelser af dentalamalgams farlighed?

3. Hvad siger Kommissionen til forbuddene mod amalgam i Sverige og Danmark? Er de notificeret over for Kommissionen? Accepterer den disse forbud?

4. Hvordan agter Kommissionen at anvende forsigtighedsprincippet i forhold til dentalamalgam?

5. Vil Kommissionen imødekomme Parlamentets krav om at fremlægge et forslag om at begrænse anvendelsen af tandamalgam? Det skulle have foreligget senest ved udgangen af 2007.

6. Hvad er Kommissionens holdning til et principielt forbud mod kviksølv i tandfyldninger?

EFT C 40 af 18/02/2009