Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-2444/2008Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-2444/2008

Χρησιμοποίηση οδοντιατρικού αμαλγάματος

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2444/08
υποβολή: Hiltrud Breyer (Verts/ALE)
προς την Επιτροπή

Πρόσφατα, η κοινοτική επιτροπή ΕΕΑΝΚΥ καταλήγει σε γνωμοδότησή της στο συμπέρασμα ότι εκτός από τις αλλεργίες, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την υγεία, ούτε άμεσα ούτε μακροπρόθεσμα, από τη χρησιμοποίηση υδραργύρου σε οδοντικά σφραγίσματα. Ορισμένα κράτη μέλη δεν συμφωνούν με αυτήν τη θετική άποψη της ΕΕΑΝΚΥ: στη Σουηδία, τη Νορβηγία και τη Δανία η χρησιμοποίηση οδοντιατρικού αμαλγάματος έχει απαγορευτεί από το 2008. Οι οδοντίατροι της Ευρώπης επεξεργάζονται κάθε χρόνο περίπου 90 τόνους υδραργύρου. Οι άλλες χρήσεις του υδραργύρου εκτός από τα οδοντικά σφραγίσματα θεωρούνται εξαιρετικά τοξικές. Εξαιτίας των κινδύνων για την υγεία και το περιβάλλον, η Επιτροπή δρομολόγησε το 2005 μια στρατηγική για τον υδράργυρο, που ωστόσο δεν προβλέπει μέτρα για τον περιορισμό ή την απαγόρευση της χρήσης οδοντιατρικού αμαλγάματος.

1. Η ΕΕΑΝΚΥ στη γνωμοδότησή της καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ οδοντιατρικού αμαλγάματος και παθήσεων όπως η νόσος του Alzheimer, ο αυτισμός, οι διαταραχές της ανάπτυξης των παιδιών και τα αυτοάνοσα νοσήματα. Αντίθετα, περιβαλλοντολόγοι του Freiburg απέδειξαν την ύπαρξη τέτοιων σχέσεων. Γνωρίζει η Επιτροπή αυτές τις έρευνες; Θεωρεί ότι υπάρχει σχέση μεταξύ οδοντιατρικού αμαλγάματος και των ασθενειών που αναφέρθηκαν παραπάνω;

2. Γνωρίζει η Επιτροπή μακροχρόνιες μελέτες για τις ενδεχόμενες βλάβες στην υγεία εξαιτίας της χρησιμοποίησης αμαλγάματος; Εάν όχι, συμφωνεί πως είναι προβληματικό το γεγονός ότι προφανώς δεν υπάρχουν μακροχρόνιες έρευνες για την επικινδυνότητα του οδοντιατρικού αμαλγάματος;

3. Ποια είναι η άποψη της Επιτροπής για την απαγόρευση του αμαλγάματος στη Σουηδία και τη Δανία; Έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή; Δέχεται η Επιτροπή αυτήν την απαγόρευση;

4. Πώς προτίθεται η Επιτροπή να εφαρμόσει την αρχή της προφύλαξης σχετικά με το αμάλγαμα;

5. Θα ανταποκριθεί η Επιτροπή στο αίτημα του Κοινοβουλίου για υποβολή πρότασης περιορισμού της χρησιμοποίησης οδοντιατρικού αμαλγάματος; Η πρόταση αυτή θα έπρεπε να έχει υποβληθεί μέχρι το τέλος του 2007.

6. Ποια είναι η θέση της Επιτροπής σχετικά με τη γενική απαγόρευση του υδραργύρου στα οδοντικά σφραγίσματα;

ΕΕ C 40, 18/02/2009