Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-3354/2008Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-3354/2008

Skadeligt konserveringsmiddel i Cola Light

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-3354/08
af Frieda Brepoels (PPE-DE)
til Kommissionen

Tilsætningsstoffet E211 (natriumbenzoat) anvendes som konserveringsmiddel til beskyttelse mod gærsvampe, svampe og bakterier. Det anvendes i sodavand, snacks, syltetøj og marmelade.

Tilsætningsstoffet er meget omdiskuteret, for i kombination med visse farvestoffer skulle det efter sigende kunne forårsage hyperaktivitet hos børn. Ifølge den britiske professor Peter Piper kan E211 endvidere skade DNA og bl.a. medføre Parkinsons sygdom og levercirrose. Peter Piper mener ikke, at sikkerheden ved E211 er blevet tilstrækkeligt dokumenteret.

For nylig bekræftede en britisk talsmand for Coca-Cola, at tilsætningsstoffet E211 siden januar ikke længere har været anvendt i fremstillingen af Cola Light.

1. Vil Kommissionen tage skridt til at kontrollere anvendelsen af tilsætningsstoffet E211?

2. Hvad er den juridisk tilladte mængde E211 i produkter?

3. Hvordan kontrollerer Kommissionen, hvorvidt denne juridisk tilladte mængde overskrides?

4. Er der blevet anmeldt sager om for store mængder i løbet af de seneste fem år? Hvilke skridt blev der i bekræftende fald taget?

5. Hvad er den acceptable daglige indtagelse af E211?

6. Har Kommissionen kendskab til andre producenter, som for nylig har fjernet E211 fra deres produkter?

EFT C 40 af 18/02/2009