Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 24kWORD 39k
14. heinäkuuta 2008
E-3942/08
KIRJALLINEN KYSYMYS E-3942/08
esittäjä(t): Satu Hassi (Verts/ALE)
komissiolle

 Aihe: Suomen susikannan pieneneminen
 Kirjallinen vastaus 

EU:n komissio on luopunut kahdesta Suomea vastaan nostamastaan kanteesta, jotka koskivat susien kaatolupien myöntämistä. Kanteiden perusteena oli, että uhanalaisiksi luokiteltujen susien kaatolupia on Suomessa myönnetty liian paljon ja liian löysin perustein. Luopuessaan kanteista komissio totesi, että Suomi on muuttanut kaatolupien myöntämistä koskevat käytäntönsä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen vuonna 2007 tekemän päätöksen mukaisiksi.

Huhtikuun alussa 2008 eli melko pian komission luovuttua kanteesta Suomen riista‑ ja kalatalouden tutkimuslaitos kuitenkin tiedotti, että Suomen susikanta on äkillisesti romahtanut 200 suteen, kun vielä vuotta aikaisemmin susia oli 250. Kaiken kaikkiaan susia on kadonnut enemmän kuin pyyntilupia on annettu. Esimerkiksi Kainuun riistanhoitopiiri on ilmoittanut salametsästyksen olevan alueella kasvava ongelma. Sen sijaan Länsi-Suomessa sudet ovat yleistyneet.

Kuitenkin nyt Suomessa maa- ja metsätalousministeriö ehdottaa, että riistanhoitopiireille annettaisiin oikeus myöntää ”erityisen merkittävien vahinkojen uhkaa aiheuttavien sekä turvallisuutta uhkaavien suurpetojen kaatolupia”.

Onko komissio tietoinen Suomen susikannan dramaattisesta pienentymisestä? Pitääkö komissio tämän tiedon valossa edelleen uskottavana, että susien kaatolupien myöntäminen ja salametsästyksen valvonta on EU-lainsäädännön mukaista?

Onko komission mielestä perusteltua siirtää kaatolupien myöntäminen aluetasolle, kun susikannan kehittymisessä on jyrkkiä alueellisia eroja, mikä viittaa siihen, että viranomaisten reagointi salametsästykseen eri alueilla on hyvin eritasoista?

 EYVL C 40, 18/02/2009
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö