• CS - čeština
  • EN - English
Parlamentní otázka - E-5956/2008(ASW)Parlamentní otázka
E-5956/2008(ASW)

Odpověď paní Kroesové jménem Komise

Komise již dříve obdržela stížnost týkající se stejné záležitosti a provedla předběžné posouzení toho, zda privatizace společnosti OKD zahrnovala státní podporu.

V rámci předběžného posuzování dané stížnosti poskytly orgány České republiky Komisi informace a komentáře. Orgány České republiky upozornily Komisi na to, že původní prodejní cena OKD byla skutečně nižší než tržní hodnota.

Po zásahu českého Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byla však prodejní cena akcií OKD následně přehodnocena. Nová, upravená cena akcií byla určena podle požadavků českého Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a v souladu se sdělením Komise o prvcích státní podpory při prodejích pozemků a staveb orgány veřejné moci[1]. Znalecký posudek byl vypracován dvěma nezávislými odborníky. V důsledku toho vzrostla cena akcií OKD z 2,3 miliard Kč na 4,1 miliard Kč.

Na základě uvedených informací dospěla Komise k předběžnému závěru, že by privatizace za tuto novou, upravenou cenu zřejmě nezahrnovala státní podporu ve smyslu článku 87 Smlouvy o ES. Prodej by byl uskutečněn za tržní cenu, a nepředstavoval by proto žádnou výhodu pro kupujícího, což je jednou z podmínek pro použití článku 87.

Úř. věst. C 316 ze dne 23/12/2009