Parlementaire vraag - E-5956/2008Parlementaire vraag
E-5956/2008

Privatisering van het belang van de Tsjechische Republiek in de onderneming OKD

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-5956/08
van Jana Bobošíková (NI) , Richard Falbr (PSE) , Miloslav Ransdorf (GUE/NGL) , Libor Rouček (PSE) , Oldřich Vlasák (PPE-DE) en Jan Zahradil (PPE-DE)
aan de Commissie

Heeft de privatisering van het belang van de Tsjechische Republiek in de onderneming OKD geleid tot onwettige staatssteun en heeft deze het maximaal toegelaten steunniveau overschreden, waardoor sprake is van een inbreuk op artikel 87 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, Verordening (EG) nr. 1998/2006 van de Commissie[1] en Verordening (EG) nr. 69/2001 van de Commissie[2]?

Aan de hand van de resoluties nr. 264 van 23 maart 2004 en nr. 904 van 15 september 2004 heeft de regering van de Tsjechische Republiek zonder een transparant selectieproces de privatisering van het belang van de Tsjechische Republiek in de onderneming OKD verordend op basis van exclusiviteit. De onproductieve bezittingen van OKD omvatten 43759 flats. Deze flats waren voor administratieve doeleinden getaxeerd op CZK 40000 per stuk, waardoor de totale waarde CZK 1750360000 bedroeg. De gemiddelde marktwaarde van flats in de districten Ostrava, Karvina en Frýdek‑Místek bedroeg in 2004 echter CZK 414000 en, rekening houdende met waardevermindering als gevolg van slijtage en bezetting, CZK 176000. De begunstigde, Karbon Invest, a.s., die nu de naam RPG Industries SE draagt, is gebonden aan de voorwaarde om de beschikbare huisvesting aan te houden en het eerste recht van koop van huurders te garanderen op een waardetaxatie van CZK 40000 per woning. De begunstigde heeft de flats in 2006 echter overgedaan aan de onderneming RPG Byty, s.r.o., die besloot de flats commercieel uit te baten, ook al had de oorspronkelijke begunstigde de flats verworven tegen een prijs die onder de marktwaarde lag en op deze wijze dus een staatssteun binnengehaald ten bedrage van om en nabij CZK 5600 miljoen, en ten minste CZK 2600 miljoen.

Kan de Tsjechische Republiek derhalve onwettige staatssteun verweten worden?

PB C 316 van 23/12/2009