Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
PDF 44kWORD 61k
10 marca 2009 r.
E-0225/2009(ASW)
Odpowiedź udzielona przez Mariann Fischer Boel w imieniu Komisji
Pytania pisemne : E-0225/09 , E-0228/09 , E-0226/09 , E-0227/09
Numery referencyjne pytań: E-0225/2009, E-0226/2009, E-0227/2009, E-0228/2009

Jak zauważył Szanowny Pan Poseł, wniosek o rejestrację „karpia zatorskiego” jako chronionej nazwy geograficznej został przekazany do Komisji w dniu 7 kwietnia 2007 r.

Przeprowadzona przez Komisję analiza doprowadziła do stwierdzenia, że do ustalenia, czy wniosek spełnia wymogi rozporządzenia (WE) nr 510/2006(1) z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych, niezbędne są dodatkowe informacje. Prośba o dodatkowe informacje została przekazana władzom RP pismem z dnia 20 maja 2008 r.

Władze RP odpowiedziały w listopadzie 2008 r. Komisja analizuje obecnie tę odpowiedź i na podstawie tej analizy podejmie decyzję o publikacji lub odrzuceniu wniosku.

Wniosek o rejestrację „suski sechlońskiej” został przekazany do Komisji w dniu 23 kwietnia 2007 r. Przeprowadzona przez Komisję analiza doprowadziła do stwierdzenia, że do ustalenia, czy wniosek spełnia wymogi rozporządzenia (WE) nr 510/2006, niezbędne są dodatkowe informacje. Prośba o dodatkowe informacje została przekazana władzom RP pismem z dnia 29 kwietnia 2008 r.

Władze RP odpowiedziały pod koniec października 2008 r. Komisja analizuje obecnie tę odpowiedź i na podstawie tej analizy podejmie decyzję o publikacji lub odrzuceniu wniosku.

Wniosek o rejestrację „jabłek łąckich” został przekazany do Komisji w dniu 5 lipca 2007 r. Przeprowadzona przez Komisję analiza doprowadziła do stwierdzenia, że do ustalenia, czy wniosek spełnia wymogi rozporządzenia (WE) nr 510/2006, niezbędne są dodatkowe informacje. Prośba o dodatkowe informacje została przekazana władzom RP pismem z dnia 14 lipca 2008 r.

Po otrzymaniu wymaganych informacji Komisja ponownie rozpatrzy wniosek. Jeśli w wyniku analizy Komisja uzna, że wniosek jest zgodny z warunkami wyżej wymienionego rozporządzenia, opublikuje streszczenie specyfikacji produktu w Dzienniku Urzędowym w celu wszczęcia procedury sprzeciwu.

Wniosek o rejestrację „fasoli korczyńskiej” został przekazany do Komisji w dniu 7 czerwca 2007 r. Komisja zakończyła rozpatrywanie tego wniosku w czerwcu 2008 r. i przekazała władzom RP informację, że nie spełnia on wymogów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 510/2006.

Władze RP odpowiedziały w grudniu 2008 r. Komisja analizuje obecnie tę odpowiedź i na podstawie tej analizy podejmie decyzję o publikacji lub odrzuceniu wniosku.

(1)Dz.U. L 93 z 31.3.2006.

Dz.U. C 189 z 13/07/2010
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności