Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 44kWORD 43k
26 Ιανουαρίου 2009
E-0226/09
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0226/09
υποβολή: Urszula Gacek (PPE-DE)
προς την Επιτροπή

 Θέμα: Αίτηση καταχώρισης γεωγραφικής ένδειξης γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου για τα suski sechlońskie (ξηρά δαμάσκηνα της Sechna)
 Γραπτή απάντηση 

Τα suski sechlońskie είναι συμπύρηνα δαμάσκηνα τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία ξήρανσης και καπνίσματος. Η εν λόγω περιοχή, συνολικής έκτασης 239,55 τετραγωνικών χιλιομέτρων, ανήκει στο έδαφος τεσσάρων δήμων, ήτοι: Laskowa, Iwkowa, Łososina Dolna και Żegocina. Η ονομασία suski sechlońskie προέρχεται από την ομιλούμενη τοπική διάλεκτο. Ο όρος «suska» προκύπτει από το «suszka», που σημαίνει αποξηραμένα καπνιστά δαμάσκηνα. Ο επιθετικός προσδιορισμός «sechlorska» πηγάζει από το τοπωνύμιο Sechna, το οποίο βρίσκεται στον δήμο Laskowa. Κατά το παρελθόν, το χωριό αυτό είχε δύο ονόματα: Sechna και Sechlna. Με την εξέλιξη της γλώσσας, στο τοπωνύμιο Sechna ή Sechlna αποδόθηκε η έννοια του «sechnie – suszenie» (αποξήρανση). Αυτά τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την ιδιαιτερότητα του εν λόγω προϊόντος, καθώς και τον παραδοσιακό χαρακτήρα του, ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη της μεθόδου παραγωγής του. Η ονομασία μάλιστα του προϊόντος αυτού πηγάζει ειδικότερα από την εφαρμογή μιας μοναδικής μεθόδου παραγωγής, η οποία προσιδιάζει στην εν λόγω περιοχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας της Πολωνίας της 20ής Απριλίου 2007, η αίτηση καταχώρισης προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης για τα ξηρά δαμάσκηνα της Sechna υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν σχετικής απόφασης του υπουργού Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της 19ης Απριλίου 2007, βάσει των διατάξεων του νόμου της 17ης Δεκεμβρίου 2004 περί της καταχώρισης και της προστασίας των ονομασιών και των γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και περί παραδοσιακών προϊόντων.

Η καταχώριση της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα του εν λόγω προϊόντος και θα συμβάλει στη διατήρηση της παράδοσης και στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιφέρειας της Μικρής Πολωνίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία, και ως βουλευτής του Ευρωκοινοβουλίου που εκπροσωπεί την εν λόγω περιφέρεια της Μικρής Πολωνίας, θα επιθυμούσα ορισμένες διευκρινίσεις σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εξέταση της εν λόγω αίτησης καταχώρισης;
πότε προτίθεται η Επιτροπή να ανακοινώσει την απόφασή της σχετικά με αυτή την υπόθεση;
για ποιον λόγο η καταχώριση των suski sechlońskie από την Επιτροπή βρίσκεται σε εκκρεμότητα επί σχεδόν δύο χρόνια;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: PLΕΕ C 189, 13/07/2010
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου