Pytanie poselskie - E-0226/2009Pytanie poselskie
E-0226/2009

„Suski sechlońskie” – wniosek o rejestracje oznaczenia geograficznego produktu rolnego lub środka spożywczego

ZAPYTANIE PISEMNE E-0226/09
skierowane przez: Urszulę Gacek (PPE-DE)
do Komisji

„Suski sechlońskie” to śliwki z pestkami poddane procesowi podsuszania i podwędzania. Obszar geograficzny obejmuje 239,55 km² i położony jest na terytorium czterech gmin: Laskowa, Iwkowa, Łososina Dolna i Żegocina. Nazwa „Suski sechlońskie” wywodzi się z miejscowej gwary. Suska oznacza suszka, czyli podsuszona i podwędzona śliwka. Dookreślenie „sechlorska” pochodzi od nazwy miejscowości „Sechna”, leżącej w gminie Laskowa. Do określenia tej wsi w przeszłości wykorzystywano dwie nazwy „Sechna ” i „Sechlna”. Nazwa „Sechna” lub „Sechlna” w ewolucji języka oznacaza „sechnie – suszenie”. Jest to potwierdzeniem specyfiki produktu oraz tradycyjnej i głęboko zakorzenionej w tym obszarze geograficznym metody jego wytwarzania i wynika w szczególności z zastosowania wyjątkowej metody produkcji, charakterystycznej dla obszaru wytwarzania tego produktu.

Zgodnie z informacjami polskiego Ministerstwa Rolnictwa z dnia 20 kwietnia 2007r., wniosek o rejestrację „suski sechlońskiej” jako chronionego oznaczenia geograficznego został przesłany do Komisji Europejskiej na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2007 r. zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.

Otrzymanie regionalnie chronionego oznaczenia zwiększy jego konkurencyjność i wpłynie na ochronę tradycji i dziedzictwa kulturowego regionu Małopolski.

Jako Eurodeputowana właśnie z regionu Małopolski w związku z powyższym uprzejmie proszę o następującą informację:

Dz.U. C 189 z 13/07/2010