Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 50kWORD 43k
26 januari 2009
E-0226/09
SKRIFTLIG FRÅGA E-0226/09
från Urszula Gacek (PPE-DE)
till kommissionen

 Angående: ”Suski sechlońskie” – ansökan om registrering av geografisk beteckning för jordbruksprodukt eller livsmedel
 Skriftligt svar 

”Suski sechlońskie” (sing. ”suska sechlońska”) är plommon med kärnor som underkastas en torknings- och rökningsprocess. Det geografiska området omfattar 239,55 km2 och ligger i fyra kommuner (gmina): Laskowa, Iwkowa, Łososina Dolna och Żegocina. Namnet ”Suska sechlońska” är på den lokala dialekten. ”Suska” (standardpolska ”suszka”) betecknar ett torkat och rökt plommon. Attributet ”sechlońska” kommer av namnet på orten Sechna, som ligger i Laskowa kommun. Byn benämndes förr i tiden omväxlande ”Sechna” och ”Sechlna”. Namnet ”Sechna” eller ”Sechlna” är språkhistoriskt förbundet med ordet för ”torkning”. Detta bekräftar produktens särart samt den traditionella och i det geografiska området djupt förankrade framställningsmetoden, och kommer i synnerhet av tillämpningen av en exceptionell produktionsmetod som är karakteristisk för det område där produkten framställs.

Enligt uppgifter från det polska jordbruksministeriet av den 20 april 2007 översändes ansökan om registrering av ”suska sechlońska” som skyddad geografisk beteckning till Europeiska kommissionen i kraft av beslut av ministern för jordbruk och landsbygdsutveckling av den 19 april 2007 i enlighet med lagen av den 17 december 2004 om registrering och skydd av namn och beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel samt om traditionella produkter.

Erhållandet av skyddad beteckning kommer att öka dess konkurrenskraft och kommer att ha betydelse för skyddet av Małopolskaregionens traditioner och kulturarv.

I egenskap av parlamentsledamot för Małopolskaregionen ber jag därför om följande information:

På vilket verifieringsstadium befinner sig ansökan om denna registrering?
När kan ett beslut av kommissionen i denna sak förväntas?
Vad är skälen till att ansökan om registrering av ”Suska sechlońska” har väntat på beslut av Europeiska kommissionen i nästan två år?

Frågans originalspråk: PLEGT C 189, 13/07/2010
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy