Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-0969/2009Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-0969/2009

Gratis tjenester i forbindelse med lagring af kommunikationsdata

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-0969/09
af Alexander Alvaro (ALDE)
til Kommissionen

Direktiv 2006/24/EF[1] om lagring af data genereret eller behandlet i forbindelse med tilvejebringelse af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller elektroniske kommunikationsnet og om ændring af direktiv 2002/58/EF trådte i kraft den 15. marts 2006.

Der findes mange operatører af f.eks. gratis e-mail-tjenester og åbne internetadgange. I henhold til direktiv 2002/21/EF[2] er »elektroniske kommunikationstjenester« kun tjenester, der »normalt ydes mod betaling«. Dette er i overensstemmelse med anvendelsesområdet for det indre markeds kompetence, på hvis retsgrundlag direktivet om lagring af kommunikationsdata er udstedt.

Set i lyset af at en overtrædelse af forpligtelsen til at lagre kommunikationsdata er forbundet med bødestraf i f.eks. Tyskland, er det vigtigt for udbydere af gratis tjenester, at der skabes retlig klarhed. Også i Tyskland gælder reglerne om lagring af kommunikationsdata kun for tjenester, der »normalt ydes mod betaling« (§§ 113a, stk. 3, i telekommunikationsloven).

Omfatter begrebet »udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester« i artikel 3, stk. 1, i direktiv 2006/24 efter Kommissionens opfattelse også tjenester, der udbydes uden betaling?

EFT C 189 af 13/07/2010