Parlementaire vraag - E-0969/2009Parlementaire vraag
E-0969/2009

Kosteloos aangeboden diensten in het kader van de bewaring van gegevens

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0969/09
van Alexander Alvaro (ALDE)
aan de Commissie

Richtlijn 2006/24/EG[1] betreffende de bewaring van gegevens die zijn gegenereerd of verwerkt in verband met het aanbieden van openbaar beschikbare elektronische communicatiediensten of van openbare communicatienetwerken en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG is op 15 maart 2006 in werking getreden.

E-maildiensten en internettoegang zijn veelal kosteloos. Volgens richtlijn 2002/21/EG[2] zijn „elektronische communicatiediensten” alleen deze die „over het algemeen tegen betaling” worden aangeboden. Ze vallen binnen het toepassingsgebied van de interne markt en het is op deze rechtsgrondslag dat de richtlijn inzake de bewaring van gegevens is uitgevaardigd.

Wetende dat het niet-nakomen van de plicht tot bewaring van gegevens in Duitsland strafbaar is met een boete, is het voor aanbieders van kosteloze diensten belangrijk op juridisch vlak duidelijkheid te krijgen. Ook in Duitsland geldt de plicht tot bewaring van gegevens alleen voor diensten die „over het algemeen tegen betaling” worden aangeboden (§§ 113a, 3 TKG).

Omvat het begrip „aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten” in artikel 3, lid 1 van Richtlijn 2006/24/EG volgens de Commissie ook diensten die kosteloos worden aangeboden?

PB C 189 van 13/07/2010