Parlamentsfråga - E-1441/2009Parlamentsfråga
E-1441/2009

Mord på transsexuella människorättsaktivister i Honduras

SKRIFTLIG FRÅGA E-1441/09
från Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) , Michael Cashman (PSE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Lissy Gröner (PSE) , Kathalijne Maria Buitenweg (Verts/ALE) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Bairbre de Brún (GUE/NGL) , Catherine Stihler (PSE) , Caroline Lucas (Verts/ALE) , Glenys Kinnock (PSE) , Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) , Gary Titley (PSE) , John Bowis (PPE-DE) , Baroness Sarah Ludford (ALDE) , Britta Thomsen (PSE) , Richard Corbett (PSE) och Emine Bozkurt (PSE)
till rådet

Enligt färska rapporter från människorättsorganisationerna Front Line, Amnesty International och FIDH (Féderation International du Droit de l'Homme) [internationellt förbund för de mänskliga rättigheterna] sköts en människorättskämpe, Cynthia Nicole Moreno, som kämpade för transpersoners rättigheter i Honduras, brutalt den 9 januari 2009. De icke-statliga organisationer som är verksamma på området hävdar att hon med största sannolikhet dödades på grund av att hon försvarade transpersoners mänskliga rättigheter. Hon var en av de offentliga personer som företrädde transsamhället i medierna och vid åtskilliga konferenser.

Två andra kvinnliga transpersoner har dödats i Honduras på senare tid: Jazmina Zelaya den 30 oktober 2008 och en annan kvinna den 17 december 2008.

Polisen i Honduras är mycket ovillig att utreda något av dessa fall, och det finns en risk att mördarna aldrig kommer att hittas på grund av polisens underlåtenhet att agera.

Känner rådet till det fortgående våldet mot transpersoner i Honduras? Har rådet diskuterat, eller har det för avsikt att diskutera, frågan med myndigheterna i Honduras?

Det tjeckiska ordförandeskapet hävdade i sitt arbetsprogram om yttre förbindelser att ”särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att stödja människorättsaktivister”. Kommer rådet mot bakgrund av detta att utöva påtryckningar mot Honduras för att skydda de som kämpar för transpersoners mänskliga rättigheter och noga undersöka de ovannämnda morden?

EGT C 189, 13/07/2010