Parlementaire vraag - E-2611/2009Parlementaire vraag
E-2611/2009

Geslachtsneutrale taal in publicaties van de Europese Unie

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2611/09
van Hiltrud Breyer (Verts/ALE)
aan de Commissie

De gelijkheid van vrouwen en mannen is een basiswaarde van de Europese Unie. De EU heeft de fundamentele opdracht om ongelijkheden uit te bannen en de gelijkheid van mannen en vrouwen te stimuleren. Aangezien mensen met taal kunnen worden buitengesloten en gediscrimineerd, is het belangrijk om een geslachtsneutrale taal te gebruiken. Het Europees Parlement heeft in 2003 een verslag goedgekeurd over „Gender mainstreaming in het Europees Parlement” (P5_TA(2003)0098[1]) waarin onder andere wordt aangedrongen op het stimuleren van genderneutraal taalgebruik in EP-documenten en in het communicatie- en informatiebeleid van het Europees Parlement.

1. Heeft de Commissie bepalingen aangenomen over het gebruik van geslachtsneutrale taal in haar documenten en in haar communicatie- en informatiebeleid?

2. Zo ja, op welke manier wordt het gebruik van een geslachtsneutrale taal gewaarborgd?

3. Waarom wordt in de Duitse uitgave van schoolmateriaal van de EU, bijvoorbeeld „Energiekunde in der Schule” (ISBN 92-79-00770-X) [„Energie-educatie” (ISBN 92-79-00775-0)], doorgaans alleen de mannelijke vorm gebruikt? Ziet de Commissie niet dat het gevaar bestaat dat scholieren verkeerde rolmodellen krijgen voorgespiegeld?

4. In de eigen publicatie van de EU „Naturwissenschaftliche Erziehung jetzt” (ISBN 978-92-79-05658-1) wordt enerzijds aanbevolen om de deelname aan en het zelfbewustzijn van meisjes in de natuurwetenschappelijke vakken te vergroten en te verhogen, maar anderzijds wordt in het boekje zelf voornamelijk de mannelijke vorm gebruikt. Is de Commissie ook niet van mening dat hier ongewenste stereotypen in de educatie worden overgedragen?

5. Waarom wordt op de website van de Europese Ombudsman in de Duitse versie alleen de mannelijke aanspreekvorm gebruikt?

PB C 189 van 13/07/2010