Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-3423/2009Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-3423/2009

  Personer i Europa, der er overfølsomme over for og har fået skader af elektrosmog

  SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-3423/09
  af Hiltrud Breyer (Verts/ALE)
  til Kommissionen

  Ifølge en intern undersøgelse, der er foretaget af det tyske institut for strålebeskyttelse, er adskillige tusinde mennesker i Tyskland, der er overfølsomme over for el, på flugt fra elektromagnetiske stråler fra f.eks. mobiltelefoner, mobiltelefonsendere eller WLAN. Det tyske institut vurderer, at ca. 6 % af befolkningen i Tyskland reagerer med sygdomssymptomer på højfrekvent stråling, og tendensen er stigende.

  1. Har Kommissionen oplysninger om antallet af mennesker i hele Europa, der er overfølsomme over for el? I benægtende fald, planlægger den så at gennemføre undersøgelser af det?

  2. Har Kommissionen oplysninger om, hvor mange mennesker i EU, der er overfølsomme over for el, og som er på flugt fra elektromagnetiske stråler? I benægtende fald, planlægger den så at gennemføre undersøgelser af det?

  3. Hvad mener Kommissionen om bestræbelser på at oprette såkaldte beskyttelsesområder mod stråling for mennesker, der er overfølsomme over for el, som det f.eks. er tilfældet i Sverige?

  4. Hvordan vurderer Kommissionen den svenske fremgangsmåde med at anerkende overfølsomhed over for el som et handicap?

  5. Der er flere EU-medlemsstater, som har strammere grænseværdier for elektrosmog end dem, der blev anbefalet for EU i 1999. Mener Kommissionen ikke også, at der bør gælde det samme høje beskyttelsesniveau i alle EU-medlemsstater? Vil Kommissionen i denne forbindelse arbejde for en stramning af grænseværdierne? Tydeliggør det stigende antal personer, der har fået skader af elektrosmog, ikke, at det er nødvendigt med strengere grænseværdier i hele Europa?

  EFT C 189 af 13/07/2010