Parlamentin kysymys - E-3423/2009Parlamentin kysymys
E-3423/2009

  Sähkömagneettiselle saasteelle yliherkät ja saasteen haittavaikutuksista kärsivät henkilöt Euroopassa

  KIRJALLINEN KYSYMYS E-3423/09
  esittäjä(t): Hiltrud Breyer (Verts/ALE)
  komissiolle

  Bundesamt für Strahlenschutz -viraston sisäisen selvityksen mukaan Saksassa on useita tuhansia sähköyliherkkiä ihmisiä, joiden on vältettävä esimerkiksi matkapuhelinten, matkapuhelinverkon tukiasemien tai langattoman lähiverkon aiheuttamaa sähkömagneettista säteilyä. Viraston arvioiden mukaan suurtaajuussäteily aiheuttaa oireita noin kuudelle prosentille Saksan asukkaista, ja tämä osuus kasvaa jatkuvasti.

  1. Onko komissiolla tietoja sähköyliherkkien ihmisten määrästä Euroopassa? Jos ei, aikooko komissio tehdä asiasta selvityksen?

  2. Tietääkö komissio, paljonko EU:ssa on sähköyliherkkiä ihmisiä, joiden on vältettävä sähkömagneettista säteilyä? Jos ei, aikooko komissio tehdä asiasta selvityksen?

  3. Mitä mieltä komissio on säteilyltä suojattujen alueiden perustamisesta sähköyliherkille ihmisille, kuten esimerkiksi Ruotsissa tehdään?

  4. Miten komissio suhtautuu Ruotsin malliin, jonka mukaan sähköyliherkkyys luokitellaan vammaksi?

  5. Monissa EU:n jäsenvaltioissa sovelletaan sähkömagneettiselle saasteelle raja-arvoja, jotka ovat EU:n vuoden 1999 suositusta tiukempia. Onko komissio myös sitä mieltä, että suojelun olisi oltava samantasoinen kaikissa EU:n jäsenvaltioissa? Puoltaako komissio tässä asiassa raja-arvojen tiukentamista? Eikö sähkömagneettisen säteilyn haittavaikutuksista kärsivien ihmisten lukumäärän lisääntyminen osoita selvästi, että raja-arvoja on tiukennettava Euroopan laajuisesti?

  EYVL C 189, 13/07/2010