Parlamentsfråga - E-3423/2009Parlamentsfråga
E-3423/2009

  Personer som är känsliga för och har skadats av elektrosmog i Europa

  SKRIFTLIG FRÅGA E-3423/09
  från Hiltrud Breyer (Verts/ALE)
  till kommissionen

  Enligt en intern undersökning som har utförts av Bundesamt für Strahlenschutz (det tyska strålskyddsinstitutet) är flera tusen elöverkänsliga personer i Tyskland på flykt undan elektromagnetisk strålning t.ex. från mobiltelefoner, mobilradioantenner eller WLAN. Bundesamt bedömer att ca sex procent av den tyska befolkningen reagerar med sjukdomssymptom på högfrekvent strålning – och antalet bara ökar.

  1. Känner kommissionen till hur många personer som är elöverkänsliga i hela Europa? Om inte: Har kommissionen några planer på att undersöka detta?

  2. Känner kommissionen till hur många elöverkänsliga personer som är på flykt undan elektromagnetisk strålning i EU? Om inte: Har kommissionen några planer på att undersöka detta?

  3. Vad anser kommissionen om arbetet för att införa så kallade strålskyddsområden för elöverkänsliga personer, så som man t.ex. har gjort i Sverige?

  4. Hur ser kommissionen på det svenska tillvägagångssättet att erkänna elöverkänslighet som ett funktionshinder?

  5. Flera av EU:s medlemsstater har rekommenderat hårdare gränsvärden för elektrosmog än vad som anges i 1999 års rekommendationer för EU. Anser inte kommissionen också att alla EU‑länder borde ha lika hög skyddsnivå? Har kommissionen för avsikt att arbeta för att gränsvärdena ska skärpas? Visar inte det ökade antalet personer som skadats av elektrosmog att det behövs skärpta gränsvärden i hela Europa?

  EGT C 189, 13/07/2010